AARO Lease, heldagskurs, 2020

AARO Lease

Tid: 09.00-16.00 (inkl. 1 timmes lunch 12-13)

Kursen ger dig grunderna i AARO Lease, vilket är verktyget som ger dig kontroll över leasing-kontrakt och IFRS 16-effekterna i din koncern. Kursen riktar sig till dig som kommer jobba aktivt med registrering och hantering av kontrakt. Vi går även igenom rapportverktyget för hur du kan följa upp effekterna av IFRS 16.

Dagen avslutas med en genomgång av grundläggande AARO-funktionalitet och administration, som du behöver för att kunna använda AARO Lease. Denna genomgång är viktig för dig som ska jobba med administrationen i AARO Lease och inte är van vid att jobba med administration i AARO.

Efter genomförd kurs bör du ha tillräckliga kunskaper för att börja registrera och analysera effekterna av era leasingkontrakt.

AARO Lease kusinnehåll:

  • En överblick av produktens olika komponenter.
  • Hur du registrerar, importerar och underhåller leasingkontrakt.
  • Hur du kör rapporter i AARO för att följa upp leaseinformation och analysera effekterna.
  • Presentation av rapporter och diagram på Dashboard i AARO.

Ca. kl 14.30 avslutas dagen med en genomgång för dig som ska jobba med administrationen av AARO Lease:

  • Grundläggande AARO-funktionalitet. Exempelvis hur du skapar företag, dimensioner och perioder som behövs för underhåll av din AARO Lease-applikation.
    (Om du inte ska jobba med administrationen kan du avvika innan denna genomgång.)


» Kommande datum i alla kurser

» Anmäl dig till en kurs

» Övriga AARO-utbildningar

» Ladda hem beskrivningen av AARO Lease (engelska) (PDF, öppnas i nytt fönster)