Anmälan till frukostseminarium om fusioner – intresseanmälan