Anmälan till frukostseminarium om fusioner – intresseanmälan

 

Fusioner enligt BFN och i AARO - frukostseminarium på tre orter (intresseanmälan)