Grundkurs i AARO, 2 eller 3 heldagar, 2020

AARO Grundutbildning

Tid: 09.00-17.00 båda dagarna (inkl. 1 timmes lunch och fika)

Vår nya grundutbildning har ett större och tydligare fokus på bokslutsprocessen än tidigare, och mindre på administration. Den är utformad så att du ska kunna komma igång med redovisning och bokslut. Fokus ligger på inrapportering, förvärvsregister, rapporter och analyser. Det finns även mer tid för övningar direkt i AARO.

I utbildningens alla delar varvas teorin med praktiska övningsexempel där du själv jobbar med verktygen och funktionerna direkt i vår utbildningsmiljö.

Utbildningen är två heldagar. I anslutning till dessa två dagar finns möjlighet att lägga till en utbildningsdag i AARO Systemadministration, (läs mer nedan) där vi går igenom hur man administrerar konton, perioder, användare m.m.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

DAG 1 – Basinformation, förvärvsregister och rapportering

 • Grundarkitektur och grundbegrepp
 • Legala uppdateringar (nya bolag, förvärvsanalyser)
 • Inrapportering och import
 • Interna mellanhavanden och Matchrapporter

DAG 2 – Journaler, rapporter och analys

 • Journaler
 • Checkrapporter (fördefinierade)
 • Analyser (fördefinierade och drilldown)
 • Dashboard (workflow, kalender, rapporter m.m.)
 • Rapporter (skapa och editera)
 • Excel (inrapportering och utrapporter)

AARO Systemadministration

Tid: 09.00-17.00 (inkl. 1 timmes lunch 12-13)

Denna kurs är bra för dig som är ny som systemadministratör i AARO eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kursen brukar ligga schemalagd i anslutning till AARO Grundutbildning (som Dag 3).

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Vi går igenom:

 • Kontoplan, att lägga upp och definiera konton
 • Periodadministration
 • Inrapporteringsformulär och paket
 • Dimensioner och struktur
 • Användaradministration
 • Avstämningsregler och matchregler
 • Dashboard, administration


» Kommande datum i alla kurser

» Anmäl dig till en kurs

» Övriga AARO-utbildningar

» Ladda hem beskrivningen av AARO Grundutbildning (PDF, öppnas i nytt fönster)