Kurs i Legal fördjupning i AARO, två heldagar, 2020

Legal fördjupning i AARO

Tid dag 1: Heldag 9.00-16.00 (inkl. lunch & fika)
Tid dag 2: Heldag 9.00-16.00 (inkl. lunch & fika)

Legal fördjupning i AARO är en fortsättning på vår grundutbildning för dig som arbetar med förvärvsregistret i AARO och organisatoriska förändringar. Här går vi igenom den legala logiken för att få en djupare förståelse för hur den legala konsolideringen görs i AARO.

Den nya kursen fokuserar mer utifrån ett legalt perspektiv och innehåller teori varvat med praktiska övningar. Övningarna knyter an till varje organisatorisk förändring så att eleven har genomfört de mest förekommande typerna under kursens gång.

Kursen är uppbyggd med stegrande svårighet så att eleven skall kunna utföra de vanligaste organisatoriska förändringarna. Kursmaterialet är dessutom en best practise på momenten i del olika förändringarna.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Dag 1, legal konsolidering:

 • Legala typer
 • Company respektive FromCompany
 • Eliminering av förvärvat eget kapital
 • Övervärden
 • Förvärv av dotterbolag
 • Minoritet
 • Full Goodwill
 • m.m.

Dag 2, legala händelser:

 • Successiva förvärv
 • MinOBAdjust
 • Avyttring av dotterbolag externt
 • Avyttring av dotterbolag internt
 • Fusion
 • Förvärv av koncerner
 • Nedskrivning aktier i dotterbolag
 • m.m.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Legal fördjupning i AARO till fullo rekommenderar vi att du som deltar har gått vår tre dagar långa grundutbildning, samt att du är van att arbeta i AARO.


» Kommande datum i alla kurser

» Anmäl dig till en kurs

» Övriga AARO-utbildningar

» Ladda hem beskrivningen av Legal fördjupning i AARO (PDF, öppnas i nytt fönster)