Tack för din anmälan

Tack för din anmälan! Du kommer i god tid innan presentationen erhålla en länk till webinariet.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta din kundansvarige eller
Richard Berntsson på 08-505 930 38, richard.berntsson@aaro.se.