Användarkonferensen 2020 – HMS Industrial Networks är kundtalare 3!

Vem är kundtalare nr. 3  i sessionerna ”Kunder berättar”? – Det är HMS Industrial Networks!

Anette Lindén

Möt Anette Lindén, Group Financial ControllerHMS Industrial Networks, som bland annat berättar om HMS samarbete med AARO Academy.

HMS (Hardware Meets Software ™) Industrial Software skapar produkter och lösningar som gör det möjligt för industriella enheter att kommunicera mellan hårdvara och mjukvara.

Välkommen att delta den 8 december 2020, kl 11:00-11:25 (CET).

Direkt efter intervjun finns Anette med på en live Q&A-frågestund.


Sessionerna ”Kunder berättar” är en mycket uppskattad del av våra användarkonferenser.

Här har du möjlighet att få en inblick i hur andra koncerner använder sig av olika AARO-produkter och tjänster. Ta tillfället i akt och få inspiration!

Anmäl dig till konferensen nedan.


Årets användarkonferens är i år helt digital (online) och vänder sig till våra kunder och partners över hela världen.

Med start 24 november finns vi online under sammanlagt 9 dagar under tre veckor!

Konferensen är kostnadsfri och hålls på engelska.

Om du inte redan anmält dig, gör det nu:

Läs mer här »
See all days schedule and register here »