Vi utvecklar dina medarbetares kompetens!

Vill du utveckla kompetensen hos dina medarbetare?

AARO Academy har mycket att erbjuda. Här hittar du praktiska utbildningar i både IFRS och AARO-produkterna, som uppfyller olika unika inlärningsbehov, allt lättillgängligt online.

Varje månad strösslar vi kunskap över både kunder och icke-AARO-användare, som direkt kan appliceras i det dagliga arbetet.

IFRS-kurser
Om du arbetar med att skapa finansiella rapporter vet du säkert att kunskaper inom IFRS är en stor fördel. Hos oss hittar du både grundläggande och mer fördjupande IFRS-kurser, inom ett brett spektrum av redovisningsfrågor.

Kunskaper inom IFRS är något som alla som arbetar med redovisning behöver. Våra kurser passar alla, oavsett om du arbetar i AARO eller ett annat koncernredovisningssystem.

AARO-kurser
Som AARO-användare drar du eller din personal nytta av våra kurser på många sätt. Vi har kurser för nybörjare, utbildning inom specifika områden i AARO samt fördjupningskurser, så som i den legala logiken.

Då kan en AARO-utbildning behövas:

  • Helt ny i AARO? – Vi har grundkursen du behöver.
  • Nyanställd personal? – Ny personal får de grundläggande kunskaper som behövs eller kompetens i nya AARO-funktioner.
  • En anställd byter roll? – Vi gör dig bekant med tidigare okända eller nya AARO-funktioner i önskad del av AARO, eller utökar den grundläggande kompetensen.
  • Det behövs en uppdatering i AARO:s funktioner? – Vi uppdaterar er i användningen av befintlig AARO-version, och om ni har gjort en uppgradering finns vår delta-kurs redo.

Besök AARO Academy, se alla kurser och låt oss strö ny IFRS- eller AARO-kunskap över dig eller dina anställda!

Vår vision är att vara en kompetenshöjande långsiktig partner i alla delar av koncernrapporteringen, oavsett om du använder AARO eller inte.

AARO – din partner i koncernrapportering.