Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00

Drilldown – kundernas favoritfunktion!

”Den AARO-funktion vi värdesätter högst är drilldown. Att man kan vrida och vända på alla siffror. Det är relativt lätt att hitta diffar och se var de kommer ifrån, eftersom man kan drilla på alla komponenter. Mycket smidigt.”

säger vår kund ice group om funktionen. Och många med dem!

Drilldown är en central del av AARO, som i rapportgeneratorn används väldigt frekvent, inte minst i bokslutsprocessen.

Så här kan du använda drilldown för olika behov:

  • Generera rapporter med fler detaljeringsnivåer.
  • Drilla på IFRS16 och direkt se kontrakteffekter.
  • Ta enkelt och snabbt reda på hur mycket som ägs och hur mycket som hyrs ut.
  • Hur har vissa nyckeltal påverkats? Bara drilla ner och titta.
  • Drilla ner och analysera effekterna från legala händelser.
  • Drilla dig ner i balansräkningen och utforska dina operativa enheter.
  • Drilla på bolagseffekter från toppen av en koncern.