Frukostseminarium: Fastställ och övervaka effekterna av IFRS 16

Välkommen på frukostseminarium om hur du fastställer och övervakar effekterna av IFRS 16 med AARO Lease IFRS 16.

Välj att delta i Malmö 12/3, Göteborg 13/3 eller i Stockholm 14/3. Se plats och tider nedan.

AARO Lease IFRS 16 är vår produkt för att övervaka och fastställa effekterna av IFRS 16 och stödja dig i arbetet med IFRS 16. Det är ett effektivt verktyg för att underlätta den kontinuerliga uppföljningen av er portfölj av leasingkontrakt. Att vara IFRS 16-kompatibel innebär att de berörda kontrakten redovisas i balansräkningen som en tillgång och som en skuld, och att den nuvarande klassificeringen finansiell och operativ leasing försvinner.

På detta frukostseminarium visar vi hur enkelt det är att arbeta med AARO Lease IFRS 16, både med att få in kontrakten i systemet, och att få ut rapporter som påvisar effekterna av IFRS 16 och dess påverkan på era nyckeltal.

Hur fungerar AARO Lease IFRS 16?
Med AARO Lease IFRS 16 upprättar du en kontraktsdatabas över alla era kontrakt. Informationen registreras manuellt eller importeras per kontrakt, och alla de nödvändiga beräkningar som krävs hanteras sedan automatiskt på både balans- och resultaträkningen. Det finns även möjlighet att generera en journal för bokning tillbaka i ert ERP-system om så önskas.

Integrera AARO Lease IFRS 16 med AARO eller använd som separat modul
AARO Lease IFRS 16 kan användas fristående eller integrerat med AARO. Om produkten används integrerat med AARO bokas alla effekter på tillgångar, skulder och resultaträkningar upp automatiskt i balans- och resultaträkningen i en egen accounting type. Därmed kan man köra rapporter för balansräkning, resultaträkning och nyckeltal, med eller utan IFRS 16-effekter.


Datum & plats:

  • Malmö, tisdag 12 mars – Elite Hotel Esplanade, Mäster Johansgatan 15.
  • Göteborg, onsdag 13 mars – Elite Plaza, Västra Hamngatan 3.
  • Stockholm, torsdag 14 mars – World Trade Center (WTC), Kungsbron 1.

Tid (samma tid i alla städer): 08:30 till 09:30 (frukost serveras från 08:00).


Anmälningen är stängd.