Frukostseminarium om AARO Lease Registry & AARO19 i tre städer!

Välkommen på frukostseminarium om vårt systemstöd för IFRS 16, AARO Lease Registry och om AARO19.

Det finns många utmaningar för alla som berörs av IFRS 16-regelverket. En viktig del i arbetet är att välja rätt systemstöd för insamling av kontrakt, förvaltning och för att få beräkningarna rätt.

På detta frukostseminarium i tre städer demonstrerar vi AARO Lease Registry, och visar hur du med hjälp av vårt systemstöd enkelt tar kontrollen över era leasingkontrakt, oavsett om ni hanterar dem centralt eller decentraliserat.

Vi går också igenom implementationsprocessen, som är densamma oavsett om ni har AARO idag eller använder er av ett annat konsolideringsverktyg.

Efter presentationen av AARO Lease Registry presenterar vi senaste versionen av AARO, vår programvara och lösning för Corporate Performance Management (CPM). Det är ett kraftfullt koncernredovisningssystem som är enklare, snabbare och mer transparent än andra produkter på marknaden.

Datum & plats:

  • Göteborg: Tisdag 22 maj 2018 på Elite Plaza Hotell, Västra Hamngatan 3.
  • Malmö: Onsdag 23 maj 2018 på Elite Plaza Hotell, Gustav Adolfs torg 49.
  • Stockholm: Torsdag 24 maj 2018, OBS! Ny lokal! Pga. stort intresse har vi bytt till Rotundan i World Trade Center, adress: WTC, Rotundan, Kungsbron 1.

Tider (Samma tider i alla tre städer):

Registrering och frukost: 8:00-8:30.
AARO Lease Registry: 8:30-9:15.
AARO19: 9:30-10.00.

Du behöver inte vara kund hos Aaro Systems för att få delta.


(Anmälan är stängd) Om du är intresserad av en separat presentation och visning, kontakta richard.berntsson@aaro.se


Läs mer om AARO Lease Registry här.