Frukostseminarium om drift och systemförvaltning av AARO

Årets, och vårens, första frukostseminarium handlar om drift och systemförvaltning av AARO

Under tre dagar i mars bjuder vi på frukost och pratar om vad som krävs av er IT-avdelning för att drifta AARO på bästa sätt. Frukostseminariet vänder sig till dig som ansvarar för systemet hos er. Ta med dig din IT-representant och kombinera en god frukost med matnyttig information om hur man driftar, övervakar och förvaltar AARO!

Vi visar och berättar vad du behöver veta för att bli en mer kvalificerad kravställare mot din IT-avdelning eller IT-leverantör.

Vi förklarar också hur AARO är konstruerat samt vilka olika komponenter som tillsammans utgör AARO, vilket gör att det också är intressant för er IT-avdelning och IT-leverantör.

Markus Faleij visar och berättar.

Markus Faleij visar och berättar.

Talare från Aaro Systems är Markus Faleij och Richard Berntsson.

Frukostseminariet hålls på tre orter – Stockholm 21/3, Göteborg 22/3 och Malmö 23/3 2017. Välj vilken ort som passar dig bäst!

Anmälan är stängd.

Vill du veta mer, kontakta richard.berntsson@aaro.se.