Frukostseminarium om drift och systemförvaltning av AARO

Vårens första frukostseminarium med Aaro Systems!

Under tre dagar i april bjuder vi på frukost och pratar om vad som krävs av er IT-avdelning för att drifta AARO på bästa sätt.

Frukostseminariet vänder sig till dig som ansvarar för systemet hos er. Vi visar och berättar vad du behöver veta för att bli en mer kvalificerad kravställare mot din IT-avdelning eller IT-leverantör.

Vi förklarar också hur AARO är konstruerat samt vilka olika komponenter som tillsammans utgör AARO, vilket gör att det också är intressant för er IT-avdelning och IT-leverantör.

Markus Faleij visar och berättar.

Markus Faleij visar och berättar.

Talare från Aaro Systems är Markus Faleij och Richard Berntsson.

Ta med dig din IT-representant och kombinera en god frukost med matnyttig information om hur man driftar, övervakar och förvaltar AARO!

Frukostseminariet hålls på tre orter – Stockholm 5/4, Göteborg 6/4 och Malmö 7/4 2016. Välj vilken ort som passar dig bäst!

Varmt välkommen med din anmälan! Ta gärna med en kollega.

Vill du veta mer, kontakta richard.berntsson@aaro.se.