Kostnadsfritt webinarium om cash forecasting och likviditetsplanering, 1 april – Missa inte det!

Missa inte vårt internationella webinarium om kassaflöde och likviditetsplanering, som vi håller den 1 april kl 11.30.

Vi presenterar vårt verktyg för kort- och långsiktig likviditetsplanering – AARO Cash Forecast – och berättar om kunders erfarenheter och vilken nytta AARO Cash Forecast har bidragit med hos dem.

Med AARO Cash Forecast tar du kontroll över er betalningsförmåga på såväl bolagsnivå som koncernnivå. Produkten fungerar både som ett stöd till koncernstaben och det lokala dotterbolaget, och ger också ökad förståelse hos dotterbolagen kring vilken roll likviditetsprognosen spelar för koncernen.

AARO Cash Forecast gör tillförlitliga likviditetsprognoser till en naturlig del av er koncern-rapportering, med strukturerad uppföljning av utfall mot prognos.

Läs mer om innehållet i webinariet.