Ska din koncern börja tillämpa IFRS? – Webinarium med tips och information 17 november!

Kristin Agnebro, DiB, Johan Nilsson, AARO och Fredrik Walmeus, Deloitte.
Ska din koncern börja tillämpa IFRS eller står ni inför ett beslut om ett eventuellt byte till IFRS?

I detta webinarium får du tips och information om en smidig övergång.

En koncern som ska börja tillämpa IFRS från K3, behöver följa standarden IFRS 1.
IFRS 1 anger bland annat vilken information ett företag behöver lämna i sin års- eller koncernredovisning, att balansposterna behöver räknas om retroaktivt samt vilka undantag för denna retroaktivitet som finns.

  • Vi visar och går igenom stegen i arbetet inför övergången till IFRS.
  • Vi går även igenom våra praktiska erfarenheter från företag som gjort resan från K3 till IFRS.
  • Du får en inblick i vad ett systemstöd kan hjälpa er med i rapporteringen.

Webinariets talare:

Kristin Agnebro är Content Manager på DIBkunnskap AS och ansvarar för innehållet i DIB:s svenska IFRS-produkt. Hon har lång erfarenhet av IFRS-regelverket från tidigare befattningar som bl.a. revisor och redovisningsspecialist.

Johan Nilsson arbetar inom produktledning på AARO och är redovisningsexpert med mångårig erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat Bokföringsnämnden och Finansinspektionen.

Gästtalare: Fredrik Walmeus är Partner och redovisningsspecialist på Deloitte. Fredrik är även medlem i Rådet för Finansiell Redovisnings Expertpanel.
 
(anmälan är stängd)


När: Torsdag 17 november kl 13-14

Pris? Ingenting, det är kostnadsfritt.
Webinariet är öppet för alla, du behöver inte vara kund.

Arrangör: 1company i samarbete med AARO, DIB och Deloitte