Träffa oss och lyssna på Ola på 2018 års IFRS-Symposium!

Precis som i fjol deltar vi på det årliga IFRS-Symposiet i Bonnierhuset, som i år går av stapeln den 19 september.

Applikationskonsult Ola Nordahl håller ett fördjupningspass med titeln IFRS 16 – Process och systemstöd, vilket vi tror blir intressant för alla att lyssna på.

Han kommer bland annat att berätta om syftet med IFRS 16, sektorers påverkan av IFRS 16, hur en implementering kan gå till och vilka utmaningar den nya standarden för med sig. Missa inte det!

Ola Nordahl

Hoppas vi ses!

www.ifrssymposuim.se