Träffa oss på Redovisningsdagarna 22-23 november

22-23 november är vi partner på Redovisningsdagarna, mässan för dig som arbetar med redovisning och rapportering och som vill hålla dig uppdaterad.

Du får 20 % rabatt på mässpriset
Som partner kan vi erbjuda dig som är kund 20 % rabatt på mässpriset. Skicka en intresseanmälan till din kundansvarige eller maila till marketing@aaro.se, senast 3/11.
Mässan hålls på Tegelbacken 4 A i Stockholm.

Peter Sohlén

Förutom att träffa oss i vår monter kommer vi, i form av Peter Sohlén, att delta i en paneldiskussion med andra i branschen, kl 16 den 22/11.

De två mässdagarna är uppdelade i två olika inriktningar, en för större bolag som tillämpar IFRS och en för övriga bolag.

22 november 2017 – IFRS
Redovisningsdagen för dig som tillämpar IFRS, med fördjupning inom komplexa IFRS-frågeställningar och regeländringar som till exempel;

  • Leasingredovisning enligt IFRS 16 Leases – viktigt att planera inför starten den 1 januari 2019.
  • Intäktsredovisning enligt IFRS 15 – underskatta inte effekterna av de nya upplysningskraven.
  • IFRS 9 Finansiella instrument – vilka frågor är viktigast att tänka på vid implementeringen för icke finansiella företag?

23 november 2017 – BFN
Redovisningsdagen för dig som tillämpar Bokföringsnämndens (BFN) redovisningsregler, med fördjupning inom hur du i praktiken kan effektivisera ekonomiarbetet och tillämpningen av regelverken som till exempel;

  • Överblick av det nya K2-regelverket och förändringarna i K3.
  • Digital tjänst för inlämning av årsredovisningar – när blir det en möjlighet?
  • Genomgång av de viktigaste kommande förändringarna inom lön och skatteområdet.
  • Nya dataskyddsförordningen – praktiska konsekvenser för dig inom ekonomi och revision.

Se Redovisningsdagarnas program här