Follow us on Twitter and LinkedIn
Call us on (+46) 8 +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • englanti
 • ruotsi
 • Suomi

TUOTTEEMME

Visiomme on auttaa asiakkaitamme yksinkertaistamaan ja tehostamaan konserniraportointia, konsernitilinpäätöstä, konsolidointia ja analysointityötä.

AARO ohjelmistomme tarjoaa ratkaisun liiketoiminnan suorituskyvyn hallintaan (Corporate Performance Management, CPM). Se on tehokas konsernitilinpäätösjärjestelmä, joka on muita markkinoilla olevia tuotteita yksinkertaisempi, nopeampi ja läpinäkyvämpi. Uusin versio AARO21 tuli markkinoille 2019.

AARO ESEF Reporting-tuotteella voit helposti ja kätevästi luoda sähköisen ESMA ESEF -vaatimuksen mukaisen raportin.

Uusi itsenäinen tuote, AARO Lease IFRS 16, on tehokas tuki yrityksen toiminnan muuttamisessa IFRS 16 -standardin yhteensopivuuteen ja helpottaa leasingsopimusten jatkuvan seurannan. AARO Lease IFRS 16 -tuotteen avulla voit helposti tarkistaa ja määrittää, mitä vaikutuksia IFRS 16:lla on yritykseenne, liiketoiminta-alueeseenne tai konserniinne.

Aaro Lease IFRS 16 -tuote on saatavissa myös avaimet käteen -periaatteella. Lue lisää ja tilaa AARO Lease Turnkey täältä.

AARO Cash Forecast, myös itsenäinen tuote, on kehitetty helpottamaan luotettavien konsernitason kassavirtaennusteiden laadintaa. AARO Cash Forecastin avulla pystyt valvomaan maksukykyänne niin yhtiö- kuin konsernitasollakin.

Lue lisää tuotteistamme alla olevista kohdista.

AARO

AARO AARO on tehokas järjestelmä, joka helpottaa ja edistää työskentelyä. Tämä suurille, keskisuurille ja pienille konserneille suunniteltu järjestelmä kasvaa yrityksenne mukana kehittäessänne ja muuttaessanne yrityksenne toimintaa. Lisäksi pystytte hallinnoimaan järjestelmää täysin omatoimisesti.

AARO toimitetaan valmiina peruspakettina, joka on asennuksen jälkeen heti valmis käytettäväksi. Käytössänne on silloin kaikkia keskeisiä CPM-prosesseja tukeva täydellinen järjestelmä:

 • Konserniraportointia ja konsernitilinpäätöstä.
 • Toiminnan ohjausta ja analysointia.
 • Simulointeja ja uudelleenlaskentoja.
 • Suunnittelua, budjetointia, ennusteita.

Voimakkaan konsolidointimoottorin ansiosta AARO-järjestelmän tiedot ovat heti koko organisaation käytössä. AARO varmistaa, että kaikki tiedot ovat analysoitavissa, myös silloin kun muutoksia tapahtuu konsernitilinpäätöksen viime hetkillä.

AARO voidaan integroida ulkopuolisiin tietolähteisiin, mikä automatisoi täysin koko prosessin raportoinnista analyysiin – myös sen osan, joka lopulta muodostaa yrityksen johdolle ja hallitukselle esiteltävän materiaalin.

Tehokas analyysijärjestelmä
AARO-järjestelmässä tehdään vain yksi (1) konsolidointi, joka kattaa niin lakisääteisen kuin ulkoisen konsernitilinpäätöksen sekä sisäisen että operatiivisen toiminnan seurannan. Tämän ansiosta sinun ei koskaan tarvitse kuluttaa aikaa niiden välillä olevien mahdollisten erojen täsmäämiseen. AARO-järjestelmässä lakisääteinen, operatiivinen raportointi ja seuranta ovat aina yhteneviä.

Lakisääteisen konsernitilinpäätöksen lisäksi voit valintasi mukaan seurata joitakin operatiivisia finanssialan tai sen ulkopuolella olevia käsitteitä ja tunnuslukuja, jotka ovat ominaisia juuri sinun toiminnallesi. Näin saat ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata joitakin operatiivisia käsitteitä saman mallin mukaan. Käsitteet voivat koskea kaikkea tuotteista, asiakkaista ja markkinoista henkilöstöä tai ympäristöä koskeviin tilastotietoihin.

AARO-peruspaketti
Kun valitset AARO-järjestelmän, saat täydellisen järjestelmän, joka kattaa yrityksesi raportointiin, konsernitilinpäätökseen ja analysointiin liittyvät perustarpeet. Järjestelmä toimitetaan valmiina pakettina, ja se voidaan asentaa ja ottaa käyttöön heti.

AARO-peruspaketti (tavallaan aloituspaketti) luo vahvan perustan, jolla pääset käyntiin ja jota voit myöhemmin mukauttaa yrityksesi vaatimusten ja toivomusten mukaisesti. AARO-peruspaketti perustuu EU BAS-järjestelmään ja sisältää tilikartan, konsolidointilogiikan sekä muutamia perusraportteja. Käyttäjänä voit helposti lisätä, muokata tai poistaa tilejä, lomakkeita ja logiikkalaskelmia.

AARO-peruspakettiin sisältyy muun muassa:

 • EU BAS tilikartta.
 • Tulos- ja taselaskelma erittelyineen.
 • Kassavirta.
 • Vuosikatsausta koskevat liitetiedot.
 • Hankintarekisteri.
 • Hankintamenon eliminointi.
 • Valuutan muuntaminen.
 • Joukko raportteja ja dynaaminen ”poraustoiminto” (Drilldown).
 • Valikot.
 • Käyttöoikeusmalli.
 • Käyttöliittymä Exceliin.
 • Nettikäyttöliittymä.

Haluatko tietää, miten konserninne hyötyy AAROsta?
Ota yhteyttä, mikäli haluat esittelyn. Tulemme mielellämme käymään ja kuuntelemaan sekä kertomaan, miten AARO voi tehostaa toimintasi konserniraportointia ja analysointityötä.

AARO ESEF Reporting / ESEF-raportointi AAROssa

Luo sähköiset raporttisi EAMV:n ESEF-raportointiasetuksen mukaisesti yksinkertaisella ja kätevällä tavalla.

AARO ESEF Reporting -ratkaisumme avulla voit käyttää olemassa olevaa työtapaasi vuosikertomusten luomiseen sekä AARO:n raporttien luomiseen Microsoft Excel -muodossa.

Voit olla varma siitä, että ESEF-raportti vastaa sekä suunniteltua tulostettavaa vuosikertomusta että ryhmälaskentajärjestelmän tuloksia.

AARO ESEF Reporting -ratkaisumme
AARO ESEF Reporting -järjestelmällä voit luoda talousraportteja käyttämällä samaa yksinkertaista ja intuitiivista raportointitoimintoa, joka on jo tuttu AAROsta. Sitä voidaan käyttää ensimmäisen luontikerran jälkeen uudelleen kaikille tuleville ESEF-raporteille.

Raportit ja niiden tiedot viedään Microsoft Excel -muotoon, jossa MS Excel -tiedostoihin lisätään tärkeitä lisätietoja, jotta niitä voidaan käyttää varsinaisessa iXBRL-merkitsemisessä.

xHTML – tiedosto oikeilla iXBRL-merkinnöillä
Excel-raportit ladataan muuntimeen PDF-tiedoston kanssa, joka sisältää vuosiraportin (lopullinen PDF-asiakirja, joka tuotetaan sillä menetelmällä, johon olet tottunut). Tässä vaiheessa varmistetaan, että sijoittajasuhteiden tai ulkoisen kumppanisi käsittelemät, vuosikertomuksen luontiin käytetyt tiedot täsmäävät AAROn Microsoft Excel -raporttien tietojen kanssa.

Näiden vaiheiden jälkeen tiedot muunnetaan ja koostetaan xHTML-tiedostoksi, joka on varustettu oikeilla iXBRL-merkinnöillä ja on valmis lähetettäväksi viranomaisille.

AAROn ESEF-raportointi on saatavilla elokuusta 2020 alkaen, ja sitä esitellään kesäkuussa 2020 alkavissa seminaareissa.

Lisätietoja AARO ESEF Reporting -ratkaisusta saat Aaro Systemsin asiakkuusjohtajalta.

» Tuote-esite AARO Lease IFRS 16 (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

AARO Lease IFRS 16

AARO Lease IFRS 16 on uusi tuote, jonka avulla voit helposti tarkistaa ja määrittää, mitä vaikutuksia IFRS 16:lla on yritykseenne, liiketoiminta-alueeseenne tai konserniinne.

IFRS-standardi (IFRS 16) tarkoittaa muun muassa sitä, että useimmat leasing-sopimukset kirjataan taseeseen varoina, ja velkoina. Operatiivisiksi luokiteltuja leasing-sopimuksia ei kirjattu taseeseen ennen 1 tammikuuta 2019. IFRS 16:n myötä rahoitus- ja operatiivinen leasing kirjataan samalla tavalla IFRS:n mukaiseen konsernitilinpäätökseen.

Sopimusten tehokas käsittely
Voit luoda AARO Lease IFRS 16 -järjestelmässä sopimustietokannan. Tiedot kirjataan manuaalisesti tai tuodaan sopimuskohtaisesti, ja kaikki tarpeelliset laskennat käsitellään sen jälkeen automaattisesti sekä taseessa että tuloslaskelmassa.

Järjestelmässä on myös mahdollisuus haluttaessa luoda kirjauksista loki edelleen ERP-järjestelmään vietäväksi.

Integrointi AARO-järjestelmään tai käyttö erillisenä moduulina
AARO Lease IFRS 16 -järjestelmää voidaan käyttää erillisenä moduulina tai täysin integroituna AARO-järjestelmään. Kun tuotetta käytetään integroituna AARO-järjestelmään, kaikki vaikutukset varoihin, velkoihin ja tuloslaskelmiin kirjautuvat automaattisesti taseeseen ja tuloslaskelmaan kukin omassa kirjanpitoluokassaan. Näin voidaan luoda raportteja taseesta, tuloslaskelmasta ja avainluvuista ilman IFRS16 -vaikutuksia tai siten, että vaikutukset on niissä huomioitu.

» Tuote-esite AARO Lease IFRS 16 (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

AARO Lease Turnkey

AARO Lease Turnkey IFRS16 -standardille on järjestelmäratkaisu, joka arvioi IFRS 16-standardin vaikutuksia toimintaan ja tarjoaa niihin ratkaisuja. Turnkey-ratkaisu on asennuksen jälkeen heti valmiina käytettäväksi ja se on yksinkertaisempi versio AARO Lease-järjestelmästä.

AARO Lease Turnkey sisältää peruskonfiguraation viidelle yritykselle, viidelle käyttäjälle ja jopa 150 sopimukselle:

 • Sopimusrekisteri – myös lyhytaikaiselle (Short Term) ja vähäiselle arvolle (Low Value)
 • Vakiotilikartta
 • Automaattiset laskelmat
 • Raportit ja tilinpäätösasiakirjat
 • Tuonti Excelin kautta tai manuaalinen sopimusten syöttö
 • Vienti Exceliin ja PDF-muotoon
 • Pilvipalvelu

AARO Lease Turnkey -tuotteen voi tilata suoraan verkosta. Tilauksen jälkeen voitte pian kirjautua sisään ja ladata sopimuksia itse. Heti tämän jälkeen näette IFRS 16 -sopimustenne vaikutukset ja voitte hakea raportteja ja lokitietoja.

Jos tarvitset joustavamman AARO Lease -ratkaisun, esimerkiksi useammalle yritykselle tai sopimukselle, omalle valuuttayhdistelmälle tms., ota meihin yhteyttä ja kerro toiveesi.

AARO Cash Forecast

AARO Cash Forecast -järjestelmällä voit luoda luotettavia kassavirtaennusteita konsernitasolla, mikä voi merkitä suuria säästöjä yrityksenne rahoituskustannuksissa. Tuote voidaan integroida AARO-järjestelmään tai käyttää itsenäisenä järjestelmänä.

AARO Cash Forecastin avulla pystyt valvomaan maksukykyänne niin yhtiö- kuin konsernitasollakin. Tuote toimii konsernijohdon ja paikallisen tytäryhtiön tukena ja tarjoaa tytäryhtiöille myös paremman käsityksen kassavirtaennusteiden roolista konsernissa.

AARO Cash Forecast – Luotettavat kassavirtaennusteet konsernitasolla
AARO Cash Forecast noudattaa selkeää raportointi- ja seurantaprosessia. Tämä parantaa merkittävästi laatua, vähentää käyttöpääomaa ja mahdollistaa luottolimiittien supistamisen. Ennusteita kuvaavat graafit tuotetaan helppokäyttöisellä raportointijärjestelmällä, joka on linkitetty Excel-ohjelmaan. Ennusteet voidaan myös esittää erilaisissa ulkoisissa BI-järjestelmissä.

AARO Cash Forecastin etuja:

 • Auttaa hallinnoimaan konsernin kassavirtoja eri valuutoissa.
 • Näyttää valuutta- tai pankkitilikohtaisen ennusteen; sekä lyhyen että pitkän ajan ennusteena päivän, viikon ja kuukauden tarkkuudella.
 • Voidaan käyttää suojauslaskennan perustana.
 • Manuaalinen syöttö verkkokäyttöliittymässä tai järjestelmään liitetyssä Excel-ohjelmassa.
 • Avoimuus – raporttien ja graafien tietoja on helppo analysoida ns. poraustoiminnolla (Drilldown).
 • Aiemmat ennusteet ovat käytettävissä laadunseurantaa ja KPI-arviointeja varten.
 • Konsernin eri tasojen konsolidointi.
 • Tehokas järjestelmä, jota voitte hallinnoida itse.
 • Helppokäyttöinen käyttöliittymä.
 • Järjestelmä tekee kassavirtaennusteiden käytöstä konsernitasolla luonnollisen osan konserniraportointia ja ennusteen ja tuloksen seurannasta järjestelmällistä.

» Lue lisää AARO Cash Forecast -järjestelmästä (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)