AARO Lease IFRS 16 är det enklaste och mest effektiva systemet för övervakning och definition av leasingkontrakt.

AARO Lease IFRS 16 hanterar alla nödvändiga beräkningar som krävs automatiskt, för både balans- och resultaträkning. Börja analysera och se effekterna direkt efter att kontrakten är registrerade!