Koncernrapportering och konsolidering

AARO Lease IFRS 16 är produkten för alla bolag som rapporterar i enlighet med IFRS 16