Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00

Kursinnehåll

AARO Grundutbildning

Tid: Online 09.00-16.00 båda dagarna

Vår nya grundutbildning har ett större och tydligare fokus på bokslutsprocessen än tidigare, och mindre på administration. Den är utformad så att du ska kunna komma igång med redovisning och bokslut. Fokus ligger på inrapportering, förvärvsregister, rapporter och analyser. Det finns även mer tid för övningar direkt i AARO.

I utbildningens alla delar varvas teorin med praktiska övningsexempel där du själv jobbar med verktygen och funktionerna direkt i vår utbildningsmiljö.

Utbildningen är två heldagar. I anslutning till dessa två dagar finns möjlighet att lägga till en utbildningsdag i AARO Systemadministration, (läs mer nedan) där vi går igenom hur man administrerar konton, perioder, användare m.m.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Dag 1 – Basinformation, förvärvsregister och rapportering

 • Grundarkitektur och grundbegrepp
 • Legala uppdateringar (nya bolag, förvärvsanalyser)
 • Inrapportering och import
 • Interna mellanhavanden och Matchrapporter

Dag 2 – Journaler, rapporter och analys

 • Journaler
 • Checkrapporter (fördefinierade)
 • Analyser (fördefinierade och drilldown)
 • Dashboard (workflow, kalender, rapporter m.m.)
 • Rapporter (skapa och editera)
 • Excel (inrapportering och utrapporter)

AARO Systemadministration

Tid: Online 09.00-16.00

Denna kurs är bra för dig som är ny som systemadministratör i AARO eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kursen brukar ligga schemalagd i anslutning till AARO Grundutbildning.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Vi går igenom:

 • Kontoplan, att lägga upp och definiera konton
 • Periodadministration
 • Inrapporteringsformulär och paket
 • Dimensioner och struktur
 • Användaradministration
 • Avstämningsregler och matchregler
 • Dashboard, administration

AARO Lease

Tid: Online 09.00-16.00

Kursen ger dig grunderna i produkten AARO Lease, vilket är verktyget som ger dig kontroll över leasing-kontrakt och IFRS 16-effekterna i din koncern. Kursen riktar sig till dig som kommer jobba aktivt med registrering och hantering av kontrakt. Vi går även igenom rapportverktyget för hur du kan följa upp effekterna av IFRS 16.

Dagen avslutas med en genomgång av grundläggande AARO-funktionalitet och administration, som du behöver för att kunna använda AARO Lease. Denna genomgång är viktig för dig som ska jobba med administrationen i AARO Lease och inte är van vid att jobba med administration i AARO.

Efter genomförd kurs bör du ha tillräckliga kunskaper för att börja registrera och analysera effekterna av era leasingkontrakt.

AARO Lease kursinnehåll:

 • En överblick av produktens olika komponenter.
 • Hur du registrerar, importerar och underhåller leasingkontrakt.
 • Hur du kör rapporter i AARO för att följa upp leaseinformation och analysera effekterna.
 • Presentation av rapporter och diagram på Dashboard i AARO.

Ca. kl 14.30 avslutas dagen med en genomgång för dig som ska jobba med administrationen av AARO Lease:

 • Grundläggande AARO-funktionalitet. Exempelvis hur du skapar företag, dimensioner och perioder som behövs för underhåll av din AARO Lease-applikation.
  (Om du inte ska jobba med administrationen kan du avvika innan denna genomgång.)

» Ladda hem information om AARO Lease (engelska) (PDF, öppnas i nytt fönster)


Legal fördjupning i AARO

Tid dag 1: Online 9.00-17.00
Tid dag 2: Online 9.00-17.00

Legal fördjupning i AARO är en fortsättning på vår grundutbildning för dig som arbetar med förvärvsregistret i AARO och organisatoriska förändringar. Här går vi igenom den legala logiken för att få en djupare förståelse för hur den legala konsolideringen görs i AARO.

Den nya kursen fokuserar mer utifrån ett legalt perspektiv och innehåller teori varvat med praktiska övningar. Övningarna knyter an till varje organisatorisk förändring så att eleven har genomfört de mest förekommande typerna under kursens gång.

Kursen är uppbyggd med stegrande svårighet så att eleven skall kunna utföra de vanligaste organisatoriska förändringarna. Kursmaterialet är dessutom en best practise på momenten i de olika förändringarna.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

Exempel på vad vi går igenom inom legal konsolidering och legala händelser:

 • Legala typer
 • Company respektive FromCompany
 • Eliminering av förvärvat eget kapital
 • Övervärden
 • Förvärv av dotterbolag
 • Minoritet
 • Full Goodwill
 • Successiva förvärv
 • MinOBAdjust
 • Avyttring av dotterbolag externt
 • Avyttring av dotterbolag internt
 • Fusion
 • Förvärv av koncerner
 • Nedskrivning aktier i dotterbolag

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Legal fördjupning i AARO till fullo rekommenderar vi att du som deltar har gått vår tre dagar långa grundutbildning, samt att du är van att arbeta i AARO.Praktisk information och anmälan

Anmäl dig senast en vecka före aktuellt utbildningsdatum.

Eventuell avbokning måste ske minst en vecka före kursstart. Om avbokning sker senare debiteras 50 % av avgiften. Vid avbokning senare än 48 timmar före kursstart debiteras full avgift.Vid efterfrågan:

Avstämningar och koncernmässig analys i AARO

En givande kurs för koncernredovisare som arbetar med avstämning och analys i AARO.
Utbildningen fokuserar bland annat på legala/koncernredovisningsmässiga avstämningar samt hur du på bästa sätt utreder anledningar till att differenser kan ha uppstått.

Vi djupdyker in i olika parametrar inklusive går igenom mer detaljerat vad begreppen Company, FromCompany och legala typer innebär. Detta lägger grunden till den analys på legala förändringar du sedan kan göra i AARO.

Under kursen arbetar vi i den senaste versionen av AARO.

 • Genomgång av rapportvariabler i AARO
 • Användningen av Legal Type och Company versus FromCompany
 • Hur du kan använda AARO:s checkrapporter och analysrapporter i ett bokslut
 • Analys av operationella dimensioner, användning av Groups och Mixed dimensions
 • Analys av interna mellanhavanden i webbklienten och Excel
 • Analys av data som rapporterats i matrisformulär
 • Periodsimulering
 • Valutasimulering

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen Avstämningar och koncernmässig analys i AARO till fullo rekommenderar vi att du som deltar har gått vår tre dagar långa grundutbildning, samt att du är van att arbeta i AARO.


Deltautbildning i den senaste versionen av AARO, AARO21

I vår deltautbildning går vi igenom nyheterna i den senaste versionen av AARO (AARO21)

 • Nya användarinställningar för att presentera cell context och inställning för önskad visning av tusentals- och decimalavskiljare, för anpassning till olika språk.
 • Report package generator, funktion som du använder för att skapa strukturerade rapportpaket.
 • Staging-funktion för validering och korrigering av data vid import.
 • Filtrera matchrapporter  transaktionsvaluta och lägg till rapport-totaler.

» Här kan du läsa mer om AARO21 (PDF, öppnas i nytt fönster)


AARO Integrator

En Toolbox-utbildning

Vi går igenom integrationens grunder och hur man sätter upp mappningsregler. Utbildningen innehåller såväl en teoretisk som en praktisk del. Efter genomförd utbildning ska du själv kunna konfigurera förändringar och sätta upp nya mappningar mot försystem.

 • Integration allmänt
 • Datakällor och inställningar
 • Enkel mappning
 • Inläsning av data
 • Testning
 • Övning
 • Saker att tänka på