100 % fokus på koncernredovisning

100 % fokus på koncernredovisning
När du väljer vår produkt får du tillgång till mer 30 års erfarenhet inom koncernrapportering och konsolidering. Vi har bred kompetens inom ekonomi och teknik, med 100 % fokus på finansiell rapportering. Våra medarbetare och konsulter har lång och praktisk erfarenhet av legal och operationell koncernrapportering och uppföljning från centrala positioner i stora svenska börsbolag.