AARO Budget & Forecast

AARO Budget & Forecast

AARO Budget & Forecast ger din organisation möjlighet att köra effektiva ekonomiska planeringsprocesser på AARO-data, tillsammans med drivarbaserade planeringsmodeller.

Boka demo

Breddad planeringskapacitet i hela koncernen

AARO Budget & Forecast är den kompletta lösningen för hela koncernens verksamhetsplanering.

I kombination med AARO täcker produkten allt inom koncernrapportering, konsolidering och Corporate Performance Management, samtidigt som hela din koncerns planeringskapacitet breddas på flera nivåer.

Flexibelt och dynamiskt med drivarbaserade planeringsmodeller

Med AARO Budget & Forecast kan en mängd enheter inom din organisation köra effektiva ekonomiska planeringsprocesser på er AARO-data, kombinerat med flexibla, drivarbaserade planeringsmodeller.

Planeringsmodellerna och processerna kan enkelt konfigureras, administreras och optimeras på olika sätt.

Systements lättskötta hantering av stora användargrupper gör att lagring, konsolidering och presentation sker i realtid, vilket ger en kvalitetssäkrad, aktuell helhetsbild över er planeringsprocess och den konsoliderade planen.

Vid integrering av AARO Budget & Forecast med ditt affärssystem kan du övervaka planeringsprocessen transparent på alla nivåer inom koncernen.

Fördelar med AARO Budget & Forecast:

  • Stödjer rullande prognoser, flerårsprognoser, med mera.
  • Kan utökas till att omfatta alla nivåer i organisationen.
  • Lagring, konsolidering, och presentation i realtid.
  • Stödjer anpassning av planeringsprocessen till att passa ditt företags specifika behov.
  • Scenariohantering och analys.

Ett samarbete med Hypergene

Produkten AARO Budget & Forecast är skapad i samarbete med det svenska techbolaget Hypergene och deras ledande plattform för budget- och prognosarbete.


Kombinera produkten med:

» AARO Lease IFRS 16
» AARO