AARO Cash Forecast

AARO Cash Forecast

AARO Cash Forecast ger dig kontroll över er betalningsförmåga på såväl bolagsnivå som koncernnivå och regionnivå. Används tillsammans med AARO eller fristående.

Varför är regelbundna likviditetsprognoser så viktiga?

Prognosavvikelser – eller faktiska kontraberäknade kassaflöden – bör analyseras dagligen. En koncerns likviditet ”sköter inte sig själv” utan behöver hållas under regelbunden uppsikt. Då hinner du i tid upptäcka oförutsedda utgifter som är på väg in, planera för dessa och undvika onödiga finansieringskostnader. Via likviditetsprognoserna kan du också hålla ett öga på ert kontantbehov och med det eliminera risken för överraskningar.

Morot till dotterbolagen ger resultat i hela koncernen

Varför be dotterbolagen lägga tid på att ta fram rapporter manuellt? Med AARO Cash Forecast är det både enklare och går snabbare att få en regelbundenhet i likviditetsprognoserna. Prognoserna blir också mer tillförlitliga.

Att använda AARO Cash Forecast i hela koncernen är inte enbart positivt för koncernstaben, i form av mer tillförlitliga likviditetsprognoser. De inrapporterande dotterbolagen får också en ökad förståelse för att deras rapportering är av vikt för hela koncernen.

Fördelar med AARO Cash Forecast:

 • Ger dig kontroll på koncernens flöden i olika valutor.
 • Kan visa prognos per valuta eller per bankkonto, både kort och lång prognos utan begränsning på dag-vecka-månad.
 • Kan användas som underlag för att upprätta säkringsredovisning.
 • Manuell inmatning i webbgränssnitt eller via koppling direkt från MS Excel.
 • Transparens – smidigt att göra analyser med inbyggd drilldown-funktion i alla rapporter och grafer.
 • Historiska prognoser tillgängliga.
 • Konsolidering till er koncerns olika nivåer.
 • Effektiv rutin som ni enkelt hanterar själva.
 • Användarvänligt gränssnitt.
 • Gör användandet av likviditetsprognoser på koncernnivå till en naturlig del av er koncernrapportering, med strukturerad uppföljning av utfall mot prognos.
 • Kan användas fristående eller fullt integrerat med AARO.
 • AARO Cash Forecast visar prognoserna i rapportgeneratorn och kan exporteras till MS Excel eller andra externa BI-verktyg.

Kombinera produkten med:

» AARO Academy
» AARO Report Subscription
» AARO Consultancy Services