AARO Cash Forecast

AARO Cash Forecast
Med AARO Cash Forecast skapar du tillförlitliga likviditetsprognoser på koncernnivå, som kan ge stora besparingar av era finansieringskostnader. Produkten kan installeras direkt i AARO eller användas som en fristående installation. AARO Cash Forecast ger dig kontroll över er betalningsförmåga på såväl bolagsnivå som koncernnivå. Produkten fungerar både som ett stöd till koncernstaben och det lokala dotterbolaget, och ger också ökad förståelse hos dotterbolagen kring vilken roll likviditetsprognosen spelar för koncernen. Tillförlitliga likviditetsprognoser på koncernnivå AARO Cash Forecast följer en tydlig process för rapportering och uppföljning. Detta ger stora förbättringar i kvaliteten, minskar rörelsekapitalet och öppnar upp för möjligheten att minska era kreditlimiter. Prognoserna visas i en användarvänlig rapportgenerator med grafer, via stark koppling till MS Excel. Prognoserna kan också visas i olika externa BI-verktyg. Några av fördelarna med AARO Cash Forecast:
  • Ger dig kontroll på koncernens flöden i olika valutor.
  • Kan visa prognos per valuta eller per bankkonto, både kort och lång prognos utan begränsning på dag-vecka-månad.
  • Kan användas som underlag för att upprätta säkringsredovisning.
  • Manuell inmatning i webbgränssnitt eller via koppling direkt från MS Excel.
  • Transparens - smidigt att göra analyser med inbyggd Drilldown-funktion i alla rapporter och grafer.
  • Gamla prognoser blir tillgängliga för kvalitetsuppföljning med KPI:er för utvärdering.
  • Konsolidering till er koncerns olika nivåer.
  • Effektiv rutin som ni enkelt hanterar själva.
  • Användarvänligt gränssnitt.
  • Gör användandet av likviditetsprognoser på koncernnivå till en naturlig del av er koncernrapportering, med strukturerad uppföljning av utfall mot prognos.