AARO Country by Country

AARO Country by Country

AARO Country by Country gör det enkelt att omvandla data till XML-format och rapportera in till Skatteverket.

En fristående produkt för enkelt omvandling till XML

AARO Country by Country är en produkt vi skapat för att underlätta omvandling av data till XML-format. Detta ska göras av multinationella koncerner för vidare rapportering till Skatteverket och motsvarande jurisdiktioner, sedan 31 december 2017 (mer om lagkravet nedan).

Hur skapar du en AARO Country by Country-rapport?

AARO Country by Country består av en standardiserad MS Excel-mall och en XML-generator. Du gör inmatningen av er data enkelt och smidigt manuellt eller genom att länka från en eller flera MS Excel-källor.

Själva omvandlingen till XML-formatet sker sedan automatiskt när inmatningen är klar och du trycker på knappen ”Generate XML”.

Vad visar rapporten och varför ska uppgifterna redovisas?

Land-för-land-rapporten visar information för varje skattejurisdiktion där den multinationella koncernen gör affärer – intäktsbeloppet, vinsten före inkomstskatt, inkomstskatt som betalats och tillkommit, antalet anställda, det angivna kapitalet, balanserade vinstmedel och materiella tillgångar.

Lagkravet är baserat på OECD’s och EU’s direktiv om att multinationella koncerner som har en koncernomsättning om minst 7 miljarder SEK ska ge olika länders skattemyndigheter möjlighet att via rapporten kunna göra automatiska informationsutbyten.


Kombinera produkten med:

» AARO
» AARO Consultancy Services
» AARO Global Support