AARO Dimension Import

AARO Dimension Import

Slipp dubbelarbete med att skapa koncernens analys-dimensioner i både ERP-system och AARO. Importera dem istället direkt in i AARO med AARO Dimension Import. Snabbt, smidigt och mycket enklare än att göra det manuellt.

Varför AARO Dimension Import och vad menar vi med dimensioner?

Det vi kallar dimensioner är olika operationella, finansiella eller icke finansiella grupper av affärsområden som företag kan använda för att analysera sin verksamhets framsteg eller hitta svagheter att förbättra. Vanliga dimensioner är kostnadscenter, affärsområden, länder, marknadstyper, kundsegment, produkter, tillverkningslinjer, miljöstatistik och liknande.

Med många dimensioner som har en relation till varandra, så som projekt- och affärsområde eller fastighet och kostnadsställe, ökar ofta underhållet av dessa dimensioner och dess medlemmar. Här kommer AARO Dimension Import till hjälp!

Så fungerar AARO Dimension Import

De flesta dimensioner och dimensionsmedlemmar som skapas i ERP-system behöver löpande följas upp och då även underhållas i AARO. Det kan göras manuellt i AARO men kräver, som allt administrativt arbete, både tid och resurser.

Med tilläggsprodukten AARO Dimension Import kan du istället importera dessa värden, i en halvautomatiserad process.

Alla nya dimensionsmedlemmar och hela den hierarkiska relationen mellan dimensionselement för olika dimensioner, importeras direkt från ERP-systemen och hamnar på rätt plats i AARO. Utgångspunkten är en definierad textfil som kan innehålla data från en eller flera dimensioner, som du anger som källa.


Kombinera produkten med:

» AARO
» AARO Integrator
» AARO Closing Services