AARO Dimension Import

AARO Dimension Import

Slipp dubbelarbete med att skapa koncernens analys-dimensioner i AARO genom att istället importera dem med AARO Dimension Import. Snabbt, smidigt och mycket enklare än att göra det manuellt.

Boka demo

Varför AARO Dimension Import och vad menar vi med dimensioner?

Det vi kallar dimensioner är olika operationella, finansiella eller icke finansiella grupper av affärsområden som företag kan använda för att analysera sin verksamhets framsteg eller hitta svagheter att förbättra. Vanliga dimensioner är:

  • Kostnadscenter
  • Affärsområden
  • Länder
  • Marknader
  • Kundsegment
  • Produkter
  • Tillverkningslinjer
  • Miljöstatistik
  • etc.

Med många dimensioner som har en relation till varandra, så som projekt- och affärsområde eller fastighet och kostnadsställe, ökar ofta underhållet av dessa dimensioner och dess dimensionsmedlemmar.

Underhåll och uppföljning kan göras manuellt i AARO men kräver, som allt administrativt arbete, både tid och resurser. Här kommer AARO Dimension Import till hjälp!

Så fungerar AARO Dimension Import

Med tilläggsprodukten AARO Dimension Import kan du istället importera dessa värden i en halvautomatiserad process.

Alla nya dimensionsmedlemmar och hela den hierarkiska relationen mellan dimensionselement för olika dimensioner, importeras direkt från ERP-systemen och hamnar på rätt plats i AARO.

Utgångspunkten är en definierad textfil som kan innehålla data från en eller flera dimensioner, som du anger som källa.


Kombinera produkten med:

» AARO
» AARO Integrator
» AARO Closing Services