AARO Disclosure

AARO Disclosure

Exportera AARO-rapporter till MS Word eller MS PowerPoint som uppdateras med ett klick, gång på gång i din presentation.

Aktuella siffror i MS Word och MS PowerPoint, direkt från AARO

AARO Disclosure är ett tillägg till AARO som gör det enkelt att överföra valfria data från hela eller delar av rapporter, till MS Word eller MS PowerPoint och där presentera dem.

Du kan exportera en enstaka rapport eller ett komplett rapportpaket. Ytterligare parametrar såsom bolag, region, valuta och så vidare följer automatiskt med i exporten. Det går också att exportera ett helt Dashboard eller enstaka tabellrapporter och diagram från Reports.

Vill du snygga till presentationen kan du strukturera rapporterna i olika tabeller, diagram eller som siffror i löpande text och formatera dem så som du själv önskar, till exempel ändra teckensnitt eller lägga till logotyp och andra element ur er grafiska profil.

Siffrorna kan sedan laddas om gång på gång med en knapptryckning, så att aktuella siffror alltid visas under tiden du presenterar filen.

Noter och hänvisningar glöms inte bort!

Du kan länka siffror som ligger i brödtext till belopp i tabellerna, vilket är vanligt i exempelvis interimsrapporter eller årsredovisningar. Då kan dessa enkelt uppdateras efter en uppdatering av grundrapporterna. Du behöver därför aldrig oroa dig för att någon not eller hänvisning inte är korrekt efter en ny uppdatering i AARO.

Fördelar med AARO Disclosure:

  • Varje användares tillgängliga urval av rapporter är baserat på den individuella behörigheten, vilket gör att AARO Word Reporter är lika enkelt och användbart på alla användarnivåer.
  • Bra stöd för både koncernens och moderbolagets årsredovisning. Används med fördel med rapporter, då även bolag är en valbar parameter.
  • Förenklar framtagandet av siffermaterial till t.ex. årsredovisningar, interims- eller kvartalsrapporter.
  • Wordrapporterna kan laddas om gång på gång så att tabellerna alltid visar aktuella siffror.
  • Förändringar i AARO efter att du infogat din rapport uppdateras även i MS PowerPoint, vilket gör att din presentation alltid kan hållas aktuell.

Kombinera produkten med:

» AARO Report Subscription
» AARO
» AARO Consultancy Services