AARO ESEF Reporting

AARO ESEF Reporting
Skapa dina elektroniska rapporter enligt ESMA ESEF-rapporteringsförordningen på ett enkelt och smidigt sätt. Med vår lösning AARO ESEF Reporting kan du använda ditt befintliga arbetssätt för skapande av årsredovisning tillsammans med rapporter ur AARO i Microsoft Excel-format. Du kan vara säker på att din ESEF-rapport stämmer överens med både din designade trycka årsredovisning, och resultatet i ditt koncernredovisningssystem. ESEF-rapportering i AARO Med AARO ESEF Reporting skapar du rapporter för den finansiella rapporteringen med samma enkla och intuitiva rapportfunktion som du redan är bekant med i AARO. Efter första gången detta utförs kan de sedan återanvändas för alla dina framtida ESEF-rapporteringar. Rapporterna och deras data exporteras till ett Microsoft Excel-format där ytterligare viktig information läggs till i MS Excel-filen, för att denna ska kunna användas i själva iXBRL-taggningen. xHTML-fil med korrekt iXBRL-taggning Excel-rapporterna laddas upp till convertern, tillsammans med en PDF-fil som innehåller årsrapporten (det slutgiltiga PDF-dokumentet, som produceras på det sätt du är van vid). I detta steg stäms det av att data i årsredovisningen som har hanterats av investor relations (IR), eller din tredjeparts-partner för skapande av årsredovisningar, stämmer överens med data i Microsoft Excel-rapporten från AARO. Efter dessa steg konverteras dina data och slås samman till en xHTML-fil med korrekt iXBRL-taggning, redo att skickas till myndigheten.