AARO ESEF Reporting

AARO ESEF Reporting

Skapa koncernens ESEF-reglerade årsrapport med AARO ESEF Reporting. Den smarta konverteringsmotorn gör processen smidig och återanvändbar, år för år.

Boka demo

Färdig XBRL-taggad årsredovisning i några enkla steg

Vår ESEF-lösning är lätt att använda och har minimal inverkan på hur du normalt arbetar när du upprättar årsredovisningen.

I några enkla steg konverterar du den färdiga årsrapporten från PDF-format och MS Excel-filer, till en färdig XHTML-fil med korrekt iXBRL-taggning, enligt gällande ESEF-standard.

Efter att du en gång gjort en grunduppsättning i AARO med den struktur du önskar, kan du återanvända den i alla framtida ESEF-rapporteringar.

Detta är AARO ESEF Reporting

  • En integrerad funktionalitet för att exportera rapporter som skapats i AARO till ett MS Excel-format, redo att laddas upp till en XHTML/iXBRL-konverteringsmotor.
  • En konverteringsmotor där MS Excel-filerna laddas upp, tillsammans med er designade årsredovisning i pdf-format. Konverteringsmotorn är en webbaserad lösning som tillhandahålls av vår danska partner ParsePort. I detta steg konverteras uppgifterna i årsredovisningen till XHTML-format med iXBRL-taggar, i enlighet med ESEF-taxonomin.
  • Konverteringstiden påverkas av mängden data, antal bilder i PDF-filen, etc, men i normala fall tar konverteringen mindre än en minut. All data kontrolleras sedan samt iXBRL-taggas. Om konverteringsmotorn stöter på avvikelser i jämförbart data i detta skede kommer det att markeras i en felrapport och kan åtgärdas.
  • Slutresultatet är en komplett årsredovisning som både kan läsas som vanlig text och bilder på en dator av en människa, men som även kan läsas och förstås av en maskin/dator. Allt i en enda fil som är redo att lämnas in till berörd myndighet.

Vad är ESEF-rapportering och vad är dess syfte?

ESEF (European Single Electronic Format) är ett rapporteringsformat framtaget av den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority).

ESEF-förordningen innebär att alla IFRS-baserade årsredovisningar från noterade bolag inom EU ska skapas i XHTML, och därefter XBRL-taggas för att göra den finansiella informationen automatiskt läsbar.

Slutprodukten blir en årsredovisning som både kan läsas av människor och maskinellt analyseras av mjukvaror för att kunna kontrollera att både ESEF- och gällande bokföringstaxonomi följs.


Kombinera produkten med:

» AARO
» AARO Academy
» AARO Consultancy