AARO ESEF Reporting

AARO ESEF Reporting

Med AARO ESEF Reporting skapar du koncernens ESEF-reglerade årsrapport direkt i AARO, via en smidig konverteringsmotor som gör processen okomplicerad, år för år.

Skapa din XBRL-årsredovisning i några enkla steg

Vår ESEF-produkt har en minimal inverkan på det normala arbetssättet i AARO, vid produktionen av er årsredovisning. I några enkla steg gör du en enkel och säker konvertering av årsrapporten, från PDF-format och MS Excel-filer, till en färdig XHTML-fil med korrekt XBRL-taggning, enligt gällande ESEF-standard.

Efter att du gjort en grunduppsättning i AARO med den struktur du önskar, kan du återanvända den i alla framtida ESEF-rapporteringar.

Detta är AARO ESEF Reporting

  • En integrerad funktionalitet för att exportera era årsrapporter som skapats i AARO till ett MS Excel-format, redo att laddas upp till en XHTML/iXBRL-konverteringsmotor.
  • En konverteringsmotor där MS Excel-filerna laddas upp, tillsammans med er designade årsredovisning i pdf-format, med bilder och formatering. Konverteringsmotorn är en webbaserad lösning som vi anpassat till AARO tillsammans med vår danska partner ParsePort. I detta steg konverteras uppgifterna i årsrapporten till XHTML-format och slås ihop med pdf-filen.
    Konverteringen tar 15-60 sekunder beroende på datamängd, antal bilder etc. All data kontrolleras sedan samt XBRL-taggas. Om konverteringsmotorn stöter på avvikelser i jämförbart data i detta skede kommer det att markeras i en felrapport och kan åtgärdas.
  • Slutgiltigt resultat är en komplett iXBRL-taggad årsrapport XHML-format som både kan läsas av människor och maskinellt av mjukvaror, i en fil redo att skickas till berörd myndighet.

Vad är ESEF-rapportering och vad är dess syfte?

ESEF (European Single Electronic Format) är ett rapporteringsformat som innebär att alla IFRS-baserade årsredovisningar från noterade bolag inom EU ska skapas i XHTML, och därefter ska informationen i filen XBRL-taggas. XBRL är ett internationellt maskinläsbart märkspråk som gör det möjligt att analysera finansiell information automatiskt på maskinell väg. Till sist görs XBRL-taggningen läsbar i XHTML-dokumentet med hjälp av en teknik som heter iXBRL.

Slutprodukten blir en årsredovisning som man både kan läsa i vanlig text/bild på en dator men som också kan analyseras maskinellt för att kontrollera att både ESEF- och gällande bokföringstaxonomi följs.

ESEF-förordningen är framtagen av den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority) i syfte att kvalitetssäkra och homogenisera informationen i olika företags årsredovisningar genom standardiserad dataanalys.


Kombinera produkten med:

» AARO
» AARO Academy
» AARO Consultancy