AARO Lease IFRS 16

AARO Lease IFRS 16
AARO Lease IFRS 16 är en produkt med vilken du enkelt kan övervaka och fastställa vilka effekter IFRS 16 kommer att ha på ditt företag, affärsområde eller koncern. IFRS-standarden (IFRS 16) innebär bland annat att de flesta leasingkontrakt aktiveras i balansräkningen som en tillgång och som en skuld. Fram till 1/1 2019 redovisades inte operationella leasing-kontrakt i balansräkningen. Men i och med IFRS 16 så redovisas finansiell och operationell leasing på samma vis i en koncernredovisning som följer IFRS. Effektiv hantering av kontrakt Med AARO Lease IFRS 16 kan du upprätta en kontraktsdatabas. Informationen registreras manuellt eller importeras per kontrakt och alla de nödvändiga beräkningar som krävs hanteras sedan automatiskt på både balans- och resultaträkningen. Det finns även möjlighet att generera en journal för bokning tillbaka i ert ERP-system om så önskas. Integrera med AARO eller använd som separat modul AARO Lease IFRS 16 kan användas fristående eller integrerat med AARO. Om produkten används integrerat med AARO bokas alla effekter på tillgångar, skulder och resultaträkningar upp automatiskt i balans- och resultaträkning i en egen accounting type. Därmed kan man köra rapporter för balansräkning, resultaträkning och nyckeltal med eller utan IFRS 16-effekter.