AARO Lease Turnkey

AARO Lease Turnkey
AARO Lease Turnkey för IFRS 16 är en systemlösning som tar hand om och beräknar effekterna av IFRS 16. Turnkey-lösningen är klar att använda direkt och är en enklare version av AARO Lease. AARO Lease Turnkey innehåller en grundkonfiguration för fem bolag, fem användare och upp till 150 kontrakt:
  • Kontraktsregister – även Short Term och Low Value
  • Standardkontoplan
  • Automatiska beräkningar
  • Rapporter och bokföringsunderlag
  • Import via Excel eller manuell inmatning av kontrakt
  • Export till Excel och PDF
  • Molntjänst
AARO Lease Turnkey kan beställas direkt via webben. Efter beställning tar det inte lång tid innan ni kan logga in och ladda upp kontrakt själva. Direkt efter det ser ni effekterna av era IFRS 16-kontrakt, och kan ta ut rapporter och journalunderlag. Om du har behov av en flexiblare AARO Lease-lösning, exempelvis för fler bolag, fler kontrakt, egen valutauppsättning och liknande, kontakta oss med dina önskemål.