AARO Version Management

AARO Version Management

Med AARO Version Management är din AARO-installation alltid underhållen, säker och kompatibel med nya funktioner. Det är en tjänst som kan läggas till AARO SaaS eller till din lokala installation.

Håller din AARO-installation på topp!

Tjänsten Version Management vänder sig till dig som vill kunna vara säker på att ni alltid har alla relevanta nya funktioner tillgängliga i er installation, utan att din IT-personal behöver involveras varje gång. AARO Version Management håller din AARO-installation på topp, året runt.

Detta är AARO Version Management

Med versionshantering säkerställer vi att du och din organisation har en optimerad mjukvara som alltid innehåller relevanta nya funktioner som underlättar ert dagliga arbete.

Versionshantering kan verkställas med utgångspunkt från vilken äldre version av AARO som helst, men uppgraderingarna sker till antingen den senaste eller näst senaste AARO-versionerna som är släppta, så att ni då arbetar i en version av AARO som vi stödjer och underhåller.

CPV och Major, vad är det för skillnad?

Uppgraderingar består av 3-4 mellan-uppgraderingar och en (1) huvuduppgradering per år:

  • CPV-uppgradering – 3-4 gånger per år.
    Dessa uppgraderingar lyfter AARO-installationen ett eller flera versionssteg inom din befintliga AARO-version och innehåller felkorrigering, optimeringar och system- och prestandaförbättringar.
  • Full uppgradering (Major) – en gång per år.
    Major-versionen är utvecklad för att möta nya och förändrade kund- och marknadsbehov och innehåller ny funktionalitet samt tekniska och funktionella förbättringar.

Missa inte heller:

» AARO
» AARO Lease IFRS 16
» AARO Cash Forecast