Användarvänligt

Användarvänligt
Ända sedan starten för 32 år sedan, har vi utvecklat och designat AARO för att möta kraven på komplex operationell uppföljning hos både större och mindre koncerner och snabbt växande företag. Bland våra kunder finns idag både stora globala koncerner med tusentals användare och mindre koncerner med en handfull rapporterande enheter. AARO är idag otroligt anpassningsbart med en unikt användarvänlig flexibilitet, som både vänder sig till användare på hög strategisk nivå och användare på lägsta operationell nivå inom organisationen. Systemet är väldigt enkelt att administrera. Dina systemadministratörer kan fritt ändra i systemets strukturer, och är därigenom inte beroende av konsulter. Mer tid till analys och uppföljning I AARO har vi automatiserat det som går att automatisera i systemet, men behållit möjligheten till analys och förståelse för bokningarna. Då det alltid finns transparens kan du bryta ner och följa alla automatiska elimineringar och omräkningar, se hur de är framräknade och var de är hänförliga till. Den kraftfulla konsolideringsmotorn hanterar mycket stora volymer data med enastående prestanda. Så fort AARO uppdateras med ny data, sker konsolidering automatiskt. Det finns alltså ingen ledtid mellan inrapportering av data och presentation av siffror. Med AARO vinner du dagar i bokslutsprocessen som istället kan ägnas åt analys och uppföljning. Integreras smidigt med olika försystem AARO eliminerar även tidstjuvar i form av manuella arbetssteg och mellanhänder. Om bolagen inom din koncern använder olika varianter av försystem, kan de smidigt integreras med AARO så att all data hämtas automatiskt från de externa datakällor ni definierar. AARO kan läsa data från externa system, såsom SQL-databaser, OLAP-kuber, ASCII-filer och XML-filer. I och med att all data sparas i en enda datakälla, kommer ditt företags interna och externa rapportering och uppföljning alltid att överensstämma.