En effektivare bokslutsprocess

En effektivare bokslutsprocess
AARO är designat för att möta de komplexa rapporterings- och uppföljningsbehov som koncerner idag står inför. Tack vare den höga prestandan konsoliderar AARO enorma mängder data i realtid utan fördröjning. Det innebär att AARO ständigt håller dig uppdaterad på koncernnivå - till och med vid förändringar under de sista minuterna av ett koncernbokslut. Systemet minimerar även manuella arbetssteg genom att det smidigt kan integreras med andra externa datakällor.