Ett komplett verktyg för rapportering och analys

Ett komplett verktyg för rapportering och analys
AARO möter både de legala externa redovisningskraven och de interna, operationella behoven av rapportering och uppföljning. Du får med andra ord kontroll på hela verksamheten med ett enda system. Den flexibla utformningen möjliggör rapportering av en mängd finansiella och icke-finansiella nyckeltal som är specifika för just din verksamhet. Dessa värden kan omfatta allt från produkter, kunder och marknader till volymer, HR- och miljöstatistik. Du väljer själv de antal dimensioner du vill ha i AARO, anpassat efter vad er verksamhetsuppföljning kräver. Varje dimension kan innehålla obegränsat antal dimensionsmedlemmar. Med dimensioner kan du sedan enkelt och snabbt bryta ner informationen från koncernnivå, ner till lägsta detaljnivå.