Implementering och uppgradering av AARO

Implementering och uppgradering av AARO

Implementering av AARO

Våra konsulter har djup kunskap och lång praktisk erfarenhet inom koncernredovisning, samt operationell uppföljning och styrning. De kan systemet och dess möjligheter och har som primär roll att säkerställa ditt projekt från implementering till driftsättning, så att dina önskemål och krav kan tillgodoses på allra bästa sätt.

Uppgradering av AARO

Vid genomförande av uppgraderingsprojekt från en äldre version till den senaste versionen av AARO får du, förutom bättre prestanda och kompabilitet med övriga system, även åtkomst till ny funktionalitet i AARO, som skapar nya möjligheter i ditt bokslutsarbete. Innan uppgraderingsprocessen startar och för att den ska bli så smidig som möjligt, går vi tillsammans med er igenom tidsplan och de aktiviteter som versionsbytet innebär.