Interimstjänster

Interimstjänster

Interimstjänster

Aaro Systems är den självklara samarbetspartnern när du behöver tillsätta en roll för ett interimsuppdrag. Alla våra interimskonsulter har praktisk erfarenhet av de interimsroller vi erbjuder, är experter på AARO och har kännedom om er uppsättning som ingen annat konsultföretag kan matcha. En interimskonsult från oss har dessutom hela Aaro Systems kompetens i ryggen, genom alla uppdrag. Hur går interimskonsulten till väga? Vid en intresseförfrågan kopplar vi ihop er med den bäst lämpade konsulten för önskat uppdrag. Konsulten och ni träffas och konsulten lyssnar in era behov och önskemål. Efter mötet läser konsulten in sig på er uppsättning och tittar på tidigare dokumentation. Konsulterna jobbar alltid med fokus på att ge varje kund optimerande förbättringsförslag både gällande användandet av AARO och i er bokslutsprocess. Kompetensbrygga Våra interimskonsulter kan med fördel också nyttjas som lärande kompetensbrygga inom eller i anslutning till ett interimsuppdrag. Det kan till exempel behövas då interimskonsulten ska återlämna eller lämna vidare sitt uppdrag till ordinarie personal, som då behöver komma in i rollen. Det kan också vara till stor hjälp om du sökt med inte hittat rätt person för anställning i rätt tid och behöver en kunnig och insatt resurs snabbt. Exempel på kompetensprofiler vi erbjuder för interimsuppdrag:
  • Controller
  • Ekonomichef
  • Koncernredovisningsexpert
  • CFO
  • Bolagsrapportör
  • Kompetensbrygga för nyanställd eller vid specifika kompetensbehov/upplärning.