Konsultuppdrag

Konsultuppdrag

Konsultuppdrag

För dig som arbetat med AARO en tid, erbjuder vi tjänster för vidareutveckling och systemoptimering. Vi utgår utifrån dina önskemål och kan föreslå förändringar i utvecklingen av befintliga installationer. Våra konsulter hjälper er att med att underlätta och förbättra ert nuvarande arbetssätt. Med vår spjutspetskompetens inom AARO kan vi tillgodose era önskemål och krav gällande rapportering och uppföljning, och se till att ni nyttjar AARO på allra bästa sätt. Du kan också anlita en av våra erfarna konsulter som extra resurs i bokslutsarbetet. Både dag- och kvällstid kan vi stötta dig som kund vid arbetsintensiva perioder, där rapportering och bokslut inte får påverkas av sjukdom, semester eller andra omständigheter. Med vår gedigna erfarenhet av koncernredovisning, ekonomistyrning och controlling från stora internationella börsbolag, och vana att arbeta under press lättar vi på bördan för dig och dina kollegor. Exempel på konsultuppdrag:
  • Att identifiera möjligheter till effektivisering i bokslutsprocessen.
  • Översyn av det finansiella flödet och hur informationen hämtas till AARO.
  • Hjälp med skapande av specialanpassade rapporter.
  • Stöd i koncernredovisningsfrågor.
  • Komplettera AARO med icke finansiell information så att sidorapporteringen elimineras.
  • Extra resurs i bokslutsarbete.