Kraftfull rapportgenerator

Kraftfull rapportgenerator
AARO:s kraftfulla rapportgenerator är unik på marknaden, och väldigt användarvänlig enligt många kunder. Vi har gjort det väldigt enkelt att exempelvis skapa nya konton, nyckeltal och rapporter, så att ni blir självgående och inte behöver bli konsultberoende. Utöver de standardrapporter som ingår, kan du enkelt skapa skräddarsydda rapporter ner till lägsta detaljnivå, för alla standard- och bolagsspecifika uppföljnings- och redovisningsbegrepp. Med AARO kommer den interna och externa rapporteringen och uppföljningen alltid att överensstämma eftersom informationen sparas i en enda datakälla. Systemet är dessutom tillgängligt dygnet runt för alla användare, även när underhåll och konsolidering pågår.