Kraftfull rapportgenerator

Kraftfull rapportgenerator
AARO:s kraftfulla rapportgenerator är unik på marknaden, och väldigt användarvänlig enligt många kunder. Med AARO kommer er interna och externa rapportering och uppföljning alltid att överensstämma eftersom informationen sparas i en enda datakälla. Systemet är dessutom tillgängligt dygnet runt för alla användare, även när underhåll och konsolidering pågår. Utöver de standardrapporter som ingår är det enkelt skapa skräddarsydda rapporter ner till lägsta detaljnivå, för alla standard- och bolagsspecifika uppföljnings- och redovisningsbegrepp. Vi har gjort det väldigt enkelt att exempelvis skapa nya konton, nyckeltal och rapporter, så att ni blir självgående och inte behöver bli konsultberoende.