Stöd och utveckling

Stöd och utveckling
När du väljer AARO eller någon annan av våra produkter står även våra konsulters expertis till ditt förfogande. Våra erfarna konsulter säkerställer implementeringen av systemet och erbjuder en rad olika tjänster som stöd i ditt dagliga arbete. Tjänsterna skräddarsys efter dina behov och kan antingen vara direkt relaterade till systemet, eller till andra områden som berör koncernrapportering eller koncernredovisningen i ditt bolag. Vår konsultorganisation kan exempelvis erbjuda:
  • Implementations- och uppgraderingsprojekt.
  • Systemsupport och systemkonsultation.
  • Extra resurser i bokslutsarbetet.
  • Konsultation av redovisnings- och IFRS-relaterade frågor.
  • Systemoptimering och effektivisering.
  • Grund- och fördjupningsutbildningar samt skräddarsydda utbildningar.
  • Integrering av AARO med externa system.
  • Applikationsförvaltning.
  • IT-Drift.