Stor kapacitet och bredd

Stor kapacitet och bredd
Med AARO har du full koll på verksamheten tack vare systemets unika förmåga att övervaka obegränsat antal begrepp parallellt, med bibehållen utmärkt prestanda. De standardbegrepp som ingår täcker de grundläggande behoven hos de flesta bolag. Här redovisas till exempel:
 • Kontoplan enligt EU BAS.
 • Bolag.
 • Redovisningsstandard (USGaap, IFRS, SwedishGaap, ÅRL, etc.).
 • Accounting standards, eller IFRS (International Financial Reporting Standards), US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles ) etc.
 • Valutor.
 • Perioder.
 • Elimineringssteg i förvärvsanalysen.
 • Valutaexponering per valuta.
 • Omräkning av utfall till valfria valutakurser, exempelvis budget och föregående år.
 • Proformaanalyser.
 • Interna mellanhavanden.
Utöver standardbegreppen ges utrymme att mäta lika många begrepp – finansiella eller icke-finansiella – som är specifika för din verksamhet. De begrepp du själv definierar kan omfatta exempelvis produkter, kunder, marknader, projekt, kostnadsställen, affärsområden, säljkanaler etc.