Egen konsultorganisation

Egen konsultorganisation
Våra kunniga och erfarna konsulter säkerställer implementeringen av systemet och erbjuder utöver det, en rad olika tjänster som stöd i ditt dagliga arbete. Tjänsterna skräddarsys efter dina behov och kan antingen vara direkt relaterade till systemet eller till andra områden som berör koncernredovisningen i ditt bolag. Vår konsultorganisation kan exempelvis erbjuda:
  • Löpande systemsupport.
  • Extra resurser vid bokslutsarbetet.
  • Utbildning och utveckling.
  • Integrera AARO med olika försystem.