Tillgängligt och säkert dygnet runt

Tillgängligt och säkert dygnet runt
Mjukvaran AARO garanterar en kvalitetssäker bokslutsprocess utan driftstopp. Systemet finns tillgängligt dygnet runt för alla användare och kan användas även när konsolidering och underhåll pågår. Uppfyller sekretesskraven För att möta ditt företags sekretesskrav i samband med bokslutsprocessen, finns en avancerad behörighetsmodul. Varje användares befogenheter kontrolleras och information visas enbart för de användare som har rätt att se den. För din trygghet styrs AARO av ett regelverk som du själv skapar. Reglerna bestämmer vad som får tas in i systemet och det validerar att informationen hänger ihop och balanserar, samt hur eventuella differenser ska meddelas. Om ditt bolag är noterat på amerikanska börser, kan alla aktiviteter kopplade till SOX (Sarbanes-Oxley Act) smidigt registreras i AARO.