Uppgradering av AARO

Uppgradering av AARO

Uppgradering av AARO

Vid genomförande av uppgraderingsprojekt från en äldre version till den senaste versionen av AARO får du, förutom bättre prestanda och kompatibilitet med övriga system, även åtkomst till ny funktionalitet i AARO, som skapar nya möjligheter i ditt bokslutsarbete. Innan uppgraderingsprocessen startar och för att den ska bli så smidig som möjligt, går vi tillsammans med er igenom tidsplan och de aktiviteter som versionsbytet innebär.