NYHETER

Stöd och utveckling

När du väljer AARO står även hela Aaro Systems expertis till ditt förfogande. Våra kunniga och erfarna konsulter säkerställer implementeringen av systemet och erbjuder en rad olika tjänster som stöd …

Läs mer »

Ett komplett verktyg för rapportering och analys

AARO möter både de legala externa redovisningskraven och de interna, operationella behoven av rapportering och uppföljning. Du får med andra ord kontroll på hela verksamheten med ett enda system.

Den …

Läs mer »

En effektivare bokslutsprocess

AARO är designat för att möta de komplexa rapporterings- och uppföljningsbehov som koncerner idag står inför. Tack vare den höga prestandan konsoliderar AARO enorma mängder data i realtid utan fördröjning. …

Läs mer »