Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00

Våra Lösningar

Många koncernredovisningschefer står dagligen inför stora utmaningar. Bristen på tid är en av de främsta. Manuella arbetsmoment, långsam konsolidering och begränsad möjlighet till att bryta ner siffrorna, gör att tiden helt enkelt inte räcker till.

Vi erbjuder användarvänliga lösningar som förenklar och effektiviserar ditt arbete – varje dag.

Med vår produkt och kärna AARO sparar du timmar och till och med dagar i bokslutsprocessen – värdefull tid som istället kan ägnas åt analys och att följa upp din verksamhet.

AARO möter både de legala externa redovisningskraven och de interna, operationella behoven av rapportering och uppföljning. Du får med andra ord kontroll på hela verksamheten med ett enda system.

För en enklare övergång till IFRS 16 har vi utvecklat den fristående produkten AARO Lease IFRS 16, som stödjer dig i arbetet med att bli IFRS-kompatibel och underlättar den kontinuerliga uppföljningen av er portfölj av leasingkontrakt.

AARO Cash Forecast är en annan mycket användbar fristående produkt. Den gör användandet av likviditetsprognoser på koncernnivå till en naturlig del av er koncernrapportering, med strukturerad uppföljning av utfall mot prognos.