Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • English
 • Svenska

Våra Lösningar

Många koncernredovisningschefer står dagligen inför stora utmaningar. Bristen på tid är en av de främsta. Manuella arbetsmoment, långsam konsolidering och begränsad möjlighet till att bryta ner siffrorna, gör att tiden helt enkelt inte räcker till.

Vi erbjuder användarvänliga lösningar som förenklar och effektiviserar ditt arbete – varje dag.

Med vår produkt och kärna AARO sparar du timmar och till och med dagar i bokslutsprocessen – värdefull tid som istället kan ägnas åt analys och att följa upp din verksamhet.

AARO möter både de legala externa redovisningskraven och de interna, operationella behoven av rapportering och uppföljning. Du får med andra ord kontroll på hela verksamheten med ett enda system.

För en enklare övergång till IFRS 16 har vi utvecklat den fristående produkten AARO Lease IFRS 16, som stödjer dig i arbetet med att bli IFRS-kompatibel och underlättar den kontinuerliga uppföljningen av er portfölj av leasingkontrakt.

AARO Cash Forecast är en annan mycket användbar fristående produkt. Den gör användandet av likviditetsprognoser på koncernnivå till en naturlig del av er koncernrapportering, med strukturerad uppföljning av utfall mot prognos.

Stöd och utveckling

När du väljer AARO eller någon annan av våra produkter står även våra konsulters expertis till ditt förfogande. Våra erfarna konsulter säkerställer implementeringen av systemet och erbjuder en rad olika tjänster som stöd i ditt dagliga arbete.

Tjänsterna skräddarsys efter dina behov och kan antingen vara direkt relaterade till systemet, eller till andra områden som berör koncernrapportering eller koncernredovisningen i ditt bolag. Vår konsultorganisation kan exempelvis erbjuda:

 • Implementations- och uppgraderingsprojekt.
 • Systemsupport och systemkonsultation.
 • Extra resurser i bokslutsarbetet.
 • Konsultation av redovisnings- och IFRS-relaterade frågor.
 • Systemoptimering och effektivisering.
 • Grund- och fördjupningsutbildningar samt skräddarsydda utbildningar.
 • Integrering av AARO med externa system.
 • Applikationsförvaltning.
 • IT-Drift.

Ett komplett verktyg för rapportering och analys

AARO möter både de legala externa redovisningskraven och de interna, operationella behoven av rapportering och uppföljning. Du får med andra ord kontroll på hela verksamheten med ett enda system.

Den flexibla utformningen möjliggör rapportering av en mängd finansiella och icke-finansiella nyckeltal som är specifika för just din verksamhet. Dessa värden kan omfatta allt från produkter, kunder och marknader till volymer, HR- och miljöstatistik.

Du väljer själv de antal dimensioner du vill ha i AARO, anpassat efter vad er verksamhetsuppföljning kräver. Varje dimension kan innehålla obegränsat antal dimensionsmedlemmar. Med dimensioner kan du sedan enkelt och snabbt bryta ner informationen från koncernnivå, ner till lägsta detaljnivå.

En effektivare bokslutsprocess

AARO är designat för att möta de komplexa rapporterings- och uppföljningsbehov som koncerner idag står inför. Tack vare den höga prestandan konsoliderar AARO enorma mängder data i realtid utan fördröjning. Det innebär att AARO ständigt håller dig uppdaterad på koncernnivå – till och med vid förändringar under de sista minuterna av ett koncernbokslut.

Systemet minimerar även manuella arbetssteg genom att det smidigt kan integreras med andra externa datakällor.