Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • English
 • Svenska

Våra tjänster

När du väljer AARO har du hela företaget AAROs expertis till ditt förfogande. Våra kunniga och erfarna konsulter säkerställer implementeringen av systemet och erbjuder även en rad olika tjänster som stöd i ditt dagliga arbete.

Våra skickliga konsulter har lång praktisk erfarenhet av legal och operationell koncernredovisning. Många har även tidigare erfarenhet från centrala positioner i svenska storföretag. Den praktiska erfarenheten, i kombination med kunskaper inom projektledning och hög systemkompetens, gör vår konsultorganisation till en optimal resurs i ditt arbete.

Våra tjänster skräddarsys efter dina behov och kan antingen vara direkt relaterade till systemet eller till andra områden som berör koncernredovisningen i ditt bolag.

Här finner du ett urval av våra tjänster:

Implementering av AARO

Implementering av AARO

Våra konsulters primära roll att säkerställa ditt implementationsprojekt, från projektstart till driftsättning, och se till att era önskemål och krav tillgodoses på allra bästa sätt.

Alla våra konsulter som implementerar och uppgraderar AARO har djup kunskap om systemet samt lång praktisk erfarenhet inom koncernredovisning, och operationell uppföljning och styrning.

Interimstjänster

Interimstjänster

Företaget AARO är den självklara samarbetspartnern när du behöver tillsätta en roll för ett interimsuppdrag.

Alla våra interimskonsulter har praktisk erfarenhet av de interimsroller vi erbjuder, är experter på vår mjukvara AARO, samt har kännedom om er uppsättning, som ingen annat konsultföretag kan matcha. En interimskonsult från oss har dessutom alla delar av hela företagets kompetens i ryggen, genom alla uppdrag.

Hur går interimskonsulten till väga?
Vid en intresseförfrågan kopplar vi ihop er med den bäst lämpade konsulten för önskat uppdrag. Konsulten och ni träffas och konsulten lyssnar in era behov och önskemål. Efter mötet läser konsulten in sig på er uppsättning och tittar på tidigare dokumentation.

Konsulterna jobbar alltid med fokus på att ge varje kund optimerande förbättringsförslag både gällande användandet av AARO och i er bokslutsprocess.

Kompetensbrygga
Våra interimskonsulter kan med fördel också nyttjas som lärande kompetensbrygga inom eller i anslutning till ett interimsuppdrag. Det kan till exempel behövas då interimskonsulten ska återlämna eller lämna vidare sitt uppdrag till ordinarie personal, som då behöver komma in i rollen.

Det kan också vara till stor hjälp om du sökt med inte hittat rätt person för anställning i rätt tid och behöver en kunnig och insatt resurs snabbt.

Exempel på kompetensprofiler vi erbjuder för interimsuppdrag:

 • Controller
 • Ekonomichef
 • Koncernredovisningsexpert
 • CFO
 • Bolagsrapportör
 • Kompetensbrygga för nyanställd eller vid specifika kompetensbehov/upplärning.

Integrationsprojekt

Integrationsprojekt

Vi har genomfört många projekt där AARO integreras med andra system och processer, i syfte att minimera stegen i informationsöverföringen.

Om du vill integrera ditt bolags affärssystem, ERP-system etc., med AARO för automatisk datainsamling från en extern källa, kan vi lösa det med vår tilläggsprodukt AARO Integrator. Det finns även möjlighet att öppna dörren till AARO via andra system.

Med AARO Connector kan ni på ett säkert och standardiserat sätt hämta information för vidare hantering, presentation och analys. I realtid kan andra klienter eller systemlösningar läsa information direkt ur AARO med hjälp av AARO Connector.

Utbildningar – AARO Academy

AARO Academy

AARO Academy är specialiserade inom koncernredovisning och IFRS, samt håller kurser i olika delar av mjukvaran AARO.

Vi erbjuder ett flertal allmänna, praktiska utbildningar som tillgodoser olika kunskapsbehov inom IFRS och koncernredovisning.

Vår vision är att vara din heltäckande kompetenspartner i alla delar inom koncernrapporteringen – oavsett om din koncern använder AARO eller inte.

» See all AARO Academy courses and upcoming dates (in English).

Konsultuppdrag

Konsultuppdrag

För dig som arbetat med AARO en tid, erbjuder vi tjänster för vidareutveckling och systemoptimering. Vi utgår utifrån dina önskemål och kan föreslå förändringar i utvecklingen av befintliga installationer. Våra konsulter hjälper er att med att underlätta och förbättra ert nuvarande arbetssätt och se till att ni nyttjar AARO på allra bästa sätt.

Du kan också anlita en av våra konsulter som extra resurs i bokslutsarbetet. Både dag- och kvällstid kan vi stötta dig som kund vid arbetsintensiva perioder, där rapportering och bokslut inte får påverkas av sjukdom, semester eller andra omständigheter.

Med vår gedigna erfarenhet av koncernredovisning, ekonomistyrning och controlling, samt vana att arbeta under press, lättar vi på bördan för dig och dina kollegor.

Exempel på konsultuppdrag:

 • Att identifiera möjligheter till effektivisering i bokslutsprocessen.
 • Översyn av det finansiella flödet och hur informationen hämtas till AARO.
 • Hjälp med skapande av specialanpassade rapporter.
 • Stöd i koncernredovisningsfrågor.
 • Komplettera AARO med icke finansiell information så att sidorapporteringen elimineras.
 • Extra resurs i bokslutsarbete.

Global Support

Global Support – Produktsupport 24/7 online

AARO Global Support tillhandahåller support för att hjälpa dig som kund att nå ert definierade servicenivåavtal (SLA) och ser till att du får högsta möjliga servicenivå, oavsett vilken av våra produkter du använder eller vilken version. Vi erbjuder 24/7 produktsupport online via vårt ärendehanteringssystem samt via chatt.

Vår supportportal för självbetjäning ger dig omedelbar tillgång till det material du behöver för att lösa ditt problem, via ett stort kunskapsbibliotek och ett online supportsystem, dygnet runt.

Här hittar du:

 • Manualer
 • Kunskapsbas
 • Tekniska instruktioner

 
Vill du veta mer om vår online 24/7 produktsupport? Maila supporten eller din Key Account Manager.

Ny supportportal – AARO Service Center!

Från och med 1/8 2021 har vi en ny supportportal, som heter AARO Service Center.

I denna korta video kan du se allt den nya supportportalen erbjuder och hur du hittar dina ärenden:

För att förstora videons visningsruta, klicka på denna ikon nere i videons högra hörn:

Uppgradering av AARO

Uppgradering av AARO

Vid genomförande av uppgraderingsprojekt från en äldre version till den senaste versionen av AARO får du, förutom bättre prestanda och kompatibilitet med övriga system, även åtkomst till ny funktionalitet i AARO, som skapar nya möjligheter i ditt bokslutsarbete.

Innan uppgraderingsprocessen startar och för att den ska bli så smidig som möjligt, går vi tillsammans med er igenom tidsplan och de aktiviteter som versionsbytet innebär.