Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • English
 • Svenska

Varför AARO?

Det finns många anledningar till att välja AARO, och här finner du några av dem.
Vill du veta mer om hur systemet fungerar i praktiken?

Vi kommer gärna ut till dig och lyssnar på era önskemål och krav på er rapporteringslösning, och visar hur AARO kan effektivisera koncernrapporteringen och uppföljningsarbetet i din verksamhet.

Boka en demo
 

Egen konsultorganisation

Våra kunniga och erfarna konsulter säkerställer implementeringen av systemet och erbjuder utöver det, en rad olika tjänster som stöd i ditt dagliga arbete.

Tjänsterna skräddarsys efter dina behov och kan antingen vara direkt relaterade till systemet eller till andra områden som berör koncernredovisningen i ditt bolag. Vår konsultorganisation kan exempelvis erbjuda:

 • Löpande systemsupport.
 • Extra resurser vid bokslutsarbetet.
 • Utbildning och utveckling.
 • Integrera AARO med olika försystem.

Enkel och snabb implementation

När du väljer AARO får du ett komplett system som täcker ditt bolags grundläggande behov av rapportering, koncernredovisning och analys. AARO levereras som ett färdigt baspaket (AARO Baspaket) – redo att installeras och börja användas direkt.

AARO ger dig en gedigen plattform att utgå ifrån, som sedan kan anpassas efter de specifika kraven och önskemålen som finns inom ditt bolag. AARO utvecklas kontinuerligt efter våra kunders krav och önskemål.

Kunddriven utveckling

Vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre på att automatisera, förenkla och kvalitetssäkra våra kunders koncernredovisning och verksamhetsuppföljning. Vi samarbetar därför kontinuerligt med dig som kund rörande utvecklingen av bokslutsprocessen och är öppna för dina förslag, krav och önskemål på AARO.

Varannan koncern väljer AARO – läs vad våra kunder själva tycker

Vi är sedan många år den ledande leverantören av system för koncernrapportering på den svenska marknaden.

Idag väljer varannan koncern AARO när de byter koncernredovisningssystem. På NasdaqOMX Stockholm Large Cap, använder 25 % av koncernerna AARO och våra kunder är representerade inom en mängd olika branscher med varierande rapporterings- och uppföljningskrav.

Läs våra kunders egna ord om hur de med hjälp av AARO förenklat sin bokslutsprocess och kapat ledtider, och alla fördelar med Drilldown-funktionen. Och mycket mer!

100 % fokus på koncernredovisning

När du väljer vår produkt får du tillgång till mer 30 års erfarenhet inom koncernrapportering och konsolidering. Vi har bred kompetens inom ekonomi och teknik, med 100 % fokus på finansiell rapportering.

Våra medarbetare och konsulter har lång och praktisk erfarenhet av legal och operationell koncernrapportering och uppföljning från centrala positioner i stora svenska börsbolag.

Kraftfull rapportgenerator

AARO:s kraftfulla rapportgenerator är unik på marknaden, och väldigt användarvänlig enligt många kunder.

Med AARO kommer er interna och externa rapportering och uppföljning alltid att överensstämma eftersom informationen sparas i en enda datakälla. Systemet är dessutom tillgängligt dygnet runt för alla användare, även när underhåll och konsolidering pågår.

Utöver de standardrapporter som ingår är det enkelt skapa skräddarsydda rapporter ner till lägsta detaljnivå, för alla standard- och bolagsspecifika uppföljnings- och redovisningsbegrepp. Vi har gjort det väldigt enkelt att exempelvis skapa nya konton, nyckeltal och rapporter, så att ni blir självgående och inte behöver bli konsultberoende.

Tillgängligt och säkert dygnet runt

Mjukvaran AARO garanterar en kvalitetssäker bokslutsprocess utan driftstopp. Systemet finns tillgängligt dygnet runt för alla användare och kan användas även när konsolidering och underhåll pågår.

Uppfyller sekretesskraven
För att möta ditt företags sekretesskrav i samband med bokslutsprocessen, finns en avancerad behörighetsmodul. Varje användares befogenheter kontrolleras och information visas enbart för de användare som har rätt att se den.

För din trygghet styrs AARO av ett regelverk som du själv skapar. Reglerna bestämmer vad som får tas in i systemet och det validerar att informationen hänger ihop och balanserar, samt hur eventuella differenser ska meddelas.

Om ditt bolag är noterat på amerikanska börser, kan alla aktiviteter kopplade till SOX (Sarbanes-Oxley Act) smidigt registreras i AARO.

Spårbart och transparent ner till lägsta detaljnivå

AARO:s kraftfulla rapportgenerator analyserar effektivt informationen ner till lägsta detaljnivå och ger dig direkt tillgång till många begrepp parallellt, utan fördröjning.

Utöver de standardrapporter som ingår, kan du enkelt skapa skräddarsydda rapporter för alla standard- och bolagsspecifika uppföljnings- och redovisningsbegrepp. Den unika ”drilldown”-funktionen blir automatiskt tillgänglig och med den kan du ”drilla” dig ner i alla begrepp – inklusive organisation och kontoplan ­- och analysera informationen på detaljnivå.

Snabbheten hos AARO skiljer sig till exempel från strukturen hos den klassiska OLAP-analysen (Online Analytical Processing), där ett processande av begreppen först är nödvändigt.

Stor kapacitet och bredd

Med AARO har du full koll på verksamheten tack vare systemets unika förmåga att övervaka obegränsat antal begrepp parallellt, med bibehållen utmärkt prestanda.

De standardbegrepp som ingår täcker de grundläggande behoven hos de flesta bolag. Här redovisas till exempel:

 • Kontoplan enligt EU BAS.
 • Bolag.
 • Redovisningsstandard (USGaap, IFRS, SwedishGaap, ÅRL, etc.).
 • Accounting standards, eller IFRS (International Financial Reporting Standards), US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles ) etc.
 • Valutor.
 • Perioder.
 • Elimineringssteg i förvärvsanalysen.
 • Valutaexponering per valuta.
 • Omräkning av utfall till valfria valutakurser, exempelvis budget och föregående år.
 • Proformaanalyser.
 • Interna mellanhavanden.

Utöver standardbegreppen ges utrymme att mäta lika många begrepp – finansiella eller icke-finansiella – som är specifika för din verksamhet. De begrepp du själv definierar kan omfatta exempelvis produkter, kunder, marknader, projekt, kostnadsställen, affärsområden, säljkanaler etc.

Användarvänligt

Ända sedan starten för 32 år sedan, har vi utvecklat och designat AARO för att möta kraven på komplex operationell uppföljning hos både större och mindre koncerner och snabbt växande företag. Bland våra kunder finns idag både stora globala koncerner med tusentals användare och mindre koncerner med en handfull rapporterande enheter.

AARO är idag otroligt anpassningsbart med en unikt användarvänlig flexibilitet, som både vänder sig till användare på hög strategisk nivå och användare på lägsta operationell nivå inom organisationen.

Systemet är väldigt enkelt att administrera. Dina systemadministratörer kan fritt ändra i systemets strukturer, och är därigenom inte beroende av konsulter.

Mer tid till analys och uppföljning
I AARO har vi automatiserat det som går att automatisera i systemet, men behållit möjligheten till analys och förståelse för bokningarna. Då det alltid finns transparens kan du bryta ner och följa alla automatiska elimineringar och omräkningar, se hur de är framräknade och var de är hänförliga till.

Den kraftfulla konsolideringsmotorn hanterar mycket stora volymer data med enastående prestanda. Så fort AARO uppdateras med ny data, sker konsolidering automatiskt. Det finns alltså ingen ledtid mellan inrapportering av data och presentation av siffror. Med AARO vinner du dagar i bokslutsprocessen som istället kan ägnas åt analys och uppföljning.

Integreras smidigt med olika försystem
AARO eliminerar även tidstjuvar i form av manuella arbetssteg och mellanhänder. Om bolagen inom din koncern använder olika varianter av försystem, kan de smidigt integreras med AARO så att all data hämtas automatiskt från de externa datakällor ni definierar. AARO kan läsa data från externa system, såsom SQL-databaser, OLAP-kuber, ASCII-filer och XML-filer.

I och med att all data sparas i en enda datakälla, kommer ditt företags interna och externa rapportering och uppföljning alltid att överensstämma.