Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
  • English
  • Svenska

Våra utbildningar

Ju bättre du kan AARO, desto mer uppskattar du dess funktioner, logik och möjligheter! Alla våra kurser sker online.

» Läs mer om innehållet i kurserna.
» Kommande kursdatum och anmälningsformulär.

  • AARO Grundutbildning

Vi vill att alla som använder AARO ska kunna utnyttja AARO-systemet till sin fulla potential. Därför erbjuder vi regelbundet en ständigt aktuell grundutbildning under två heldagar, tidigare i Stockholm, Göteborg och Malmö – nu online.

Grundutbildningen gör deltagaren effektivare och självgående och är en utmärkt inskolning för alla som önskar få en större förståelse för systemet. Grundutbildningen hålls även vid alla våra nyimplementationer.


  • AARO Systemadministration

Denna kurs är bra för dig som är ny som systemadministratör i AARO eller behöver uppdatera dina kunskaper. Kursen brukar ligga schemalagd i anslutning till AARO Grundutbildning (som dag tre av grundutbildningen).


  • AARO Lease

Utbildning skapad för dig som ska börja använda AARO Lease. Vi går igenom hur man registrerar leasingkontrakt och hur man tar fram rapporter och analyserar informationen.

Utbildningen innehåller dels specifik funktionalitet för AARO Lease, och dels viss grundfunktionalitet i AARO som du behöver för att kunna använda AARO Lease.


  • Legal fördjupning i AARO

Legal fördjupning i AARO är en fortsättning på vår grundutbildning för dig som arbetar med förvärvsregistret i AARO och organisatoriska förändringar. Här går vi igenom den legala logiken för att få en djupare förståelse för hur den legala konsolideringen görs i AARO.

En givande kurs för dig som jobbat ett tag i AARO och vill utveckla och fördjupa dina systemkunskaper ytterligare.


  • Avstämningar och koncernmässig analys i AARO (fd. Analys i AARO)

En givande kurs för koncernredovisare som arbetar med avstämning och analys i AARO. Utbildningen fokuserar bland annat på legala/koncernredovisningsmässiga avstämningar samt hur du på bästa sätt utreder anledningar till att differenser kan ha uppstått.

Vi djupdyker in i olika parametrar inklusive går igenom mer detaljerat vad begreppen Company, FromCompany och legala typer innebär. Detta lägger grunden till den analys på legala förändringar du sedan kan göra i AARO.


  • Deltautbildningar

I deltautbildningen går vi igenom ny funktionalitet och förändringar som tillkommit mellan er version av AARO och den allra senaste.


  • Toolboxutbildningar

Toolbox är tilläggsfunktioner, exempelvis AARO Integrator, AARO Connector, AARO PowerPoint Generator och AARO Word Reporter, som går att addera till alla versioner av AARO. Väljer ni att installera en tilläggsfunktion från Toolbox erbjuder vi en passande utbildning.


  • Skräddarsydda utbildningar

Självklart kan vi sätta ihop skräddarsydda utbildningar, antingen kopplade till AARO eller andra typer av utbildningar inom koncernrapportering och koncernredovisning.