Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
  • English
  • Svenska

Vi har idag över 15 000 användare spridda i 140 länder. Våra kunder är representerade inom en mängd olika branscher med varierande rapporterings- och uppföljningskrav.

Samma standardprodukt är installerad hos våra kunder, med allt från ett fåtal lokala användare till globala installationer med tusentals användare. Nedan några exempel på koncerner som valt AARO.

KlaraBo rapidly acquires and implements AARO SaaS group consolidation system as it buys and sells new companies

Nordic Water chose AARO – therefore to increase reporting quality and gain time by shortened the group consolidation process

I&M Bank adopts AARO and optimizes their group consolidation and reporting process

Sneakersnstuff adopts AARO and optimizes their group consolidation and reporting as they expand across the globe

Manual work seamlessly automated and data entry errors eliminated when DNA implements AARO for group consolidation and IFRS compliance

Cabonline leverages AARO – the structured group consolidation solution – as it takes on intercompany mergers and acquisitions and its reporting needs evolve

”Det jag tycker är mest användbart för vår del, är drilldown, den legala konsolideringen, och retrieve-funktionen. Drilldown förenklar mycket i bokslutsprocessen. Och det känns säkert när man jobbar med elimineringar, och när man ska få avstämningen att gå ihop.”

Emma Spetz, Financial Controller, Thule

”Den AARO-funktion vi värdesätter högst är Drilldown. Att man kan vrida och vända på alla siffror. Det är relativt lätt att hitta diffar och se var de kommer ifrån, eftersom man kan drilla på alla komponenter. Mycket smidigt.

Att göra alla elimineringar, det är också smidigt. Det är det enklaste i hela bokslutsprocessen nuförtiden. Jämfört med Excel så sköter ju AARO alla omräkningar själv, och så får man ut fina rapporter som man kan jämföra, och lägga upp olika perioder. Och att alla omräkningar sköts med automatik, det är också en stor fördel.

När jag har balans så känner jag mig trygg med att det har blivit rätt. Jag kan absolut rekommendera AARO.”

Adela Colakovic, Group Accounting & Consolidation Manager, ice group

”I bokslutsprocessen är det väldigt uppskattat att månadspaketet blir helt färdigt utan att man behöver lägga så mycket tid på det. Analys kan man göra med Retrieve Excel-funktionen, och sedan är det enkelt att köra fram en rapport och se hur det ser ut. Det är ju väldigt lättillgängligt. Enkelheten i de vanliga månadsrapporterna är en av de stora fördelarna med AARO. Och att vi har allting samlat och dokumenterat, det är enormt smidigt.”

Marianne Sällberg, Redovisningschef, Garo

Ahlmarks logotype

”Några saker som vi tycker är bra med AARO är att det är ett kraftfullt konsolideringsverktyg med minimal väntetid. I AARO:s webklient kan man enkelt samla information som t.ex. rapporteringstidpunkter och ekonomihandbok. Informationen blir därmed lättillgänglig för ekonomerna på våra dotterbolag.

Att AARO är så pass flexibelt att det går att anpassa till respektive verksamhet genom att ha flera rapportpaket i samma period, passar oss väldigt bra. Vi har också mycket bra användning av Drilldown, som gör att vi kan analysera alla poster ned till minsta beståndsdel.

Sist men inte minst anser vi att konsulterna har en väldigt bra kunskap inom koncernredovisning, vilket flera gånger gett oss bättre kvalitet vid t.ex. uppgradering. Man kan passa på att rätta sådant som inte har blivit rätt tidigare. AARO är också lätt att installera och starta upp när man har nya medarbetare eller när man själv byter dator.”

Ulrica Frykemo, Redovisningschef, Ahlmarks

”Att vi gick över från Excel till AARO var ur ett säkerhetsperspektiv. Sen är det ju också ett bra rapporteringsverktyg, och man har all data samlat på ett ställe.

Det jag gillar med AARO är att rapportgeneratorn är väldigt bra. Väldigt kraftfull. Och bra att det finns stort utrymme för att själv kunna bygga rapporter, med ett mycket användarvänligt gränssnitt. Tycker det är en heltäckande produkt.”

Claes Libell, Group Financial Controller, Euroflorist

”Vi har använt oss av AARO i över tio år. Det är idag ett av de viktigaste systemen vi har för ekonomisk uppföljning på global nivå.

Systemet har många fördelar som passar oss. Det vi gillar bäst är att vi har full transparens från koncernnivå ner till alla våra operationella nivåer, genom den integrerade rapportgeneratorn.

Att sedan enkelt kunna vrida och vända på informationen, tillsammans med integrationen till Excel gör det mycket enkelt och smidigt att analysera och presentera data för hela organisationen inom AFRY-koncernen.”

Pernilla Crusenborg, Director Group accounting, AFRY

”Med AARO känner vi oss alltid trygga. Vi har en snabb och smidig bokslutsprocess och AARO är uppe och snurrar 24/7, även vid systemunderhåll. Sedan införandet av AARO har vi kapat ledtider. Idag är vårt koncernbokslut avstämt och klart på 3-4 timmar mot tidigare 2-3 dagar. Det är dyrbar tid som vi idag istället kan lägga på analys.

Att jag ser hela koncernen konsoliderad och eliminerad ner till lägsta uppföljningsnivå, på ett ställe, och att det aldrig är några differenser mellan den legala och operationella rapporteringen och uppföljningen är nog det jag gillar bäst med AARO. Det är ett komplett standardsystem som dessutom gick att anpassa efter våra krav och önskemål.”

Andreas Engdahl, Head of Business Control, Coor Service Management

”Vi uppskattar att AARO är användarvänligt och att det är enkelt att administrera, ändra och komplettera systemet.

Systemet motsvarar alla våra förväntningar vi hade innan upphandlingen.”

Roger Edbom, Head of Accounting & Tax, Clas Ohlson

”Vi började med ett grund-rapportpaket uppsatt för att hantera det primära i koncernredovisning. Då systemet är enkelt att underhålla och utveckla har vi löpande byggt på med egna formulär och rapporter.

Idag tar ett ”normalt” månadsbokslut inklusive avstämning ca 4 timmar. Därefter hämtas hela den operativa rapporteringen ut till Excel på några minuter och man kan lägga tiden på att analysera utfallet och kommentarer.”

Ronny Gustavsson, Senior Group Controller, Addnode Group AB