AARO Support

AARO Support

AARO Support vägleder dig som kund inom AAROs serviceorganisation. Vi erbjuder ärendehantering dygnet runt, online produktsupport, live chatt och mer, på tre avtalsnivåer.

Service Level Agreement-nivåer (SLA)

AARO Support tillhandahåller tre nivåer av Service Level Agreements (SLA) – Basic, Standard och Premium. Basic SLA ingår i din grundläggande underhållsavgift för AARO/AARO SaaS.

För dig med högre krav och strikta deadlines är Standard eller Premium SLA att föredra. Det innebär högre bevakning på medel- och högprioriterade ärenden, vilket ger kortare svarstider. Om ett allvarligt problem uppstår i mjukvaran mitt under ett bokslut, som helt hindrar ditt team från att genomföra bokslutet, tillhandahåller vi en garanterad åtgärdstid.

Med ett Premium SLA får du support 24/7; en flexibel lösning för globala koncerner med dotterbolag i olika tidszoner. Premium SLA ger dig även tillgång till erfarna specialister med applikations-, boksluts- eller teknisk kompetens, som kan assistera och vägleda ditt team i plötsliga och brådskande bokslutsfrågor.

AARO Service Center – online produktsupport

AARO Support erbjuder online produktsupport dygnet runt via vår supportportal AARO Service Center, samt via bemannad chatt.

I AARO Service Center skickar du in dina supportärenden och kan följa deras status.

En enda kontaktperson i varje ärende – din Case Manager

När du skickat in ett supportärende hanteras det av en Case Manager, vars uppgift är att ge dig en lösning. Varje Case Manager äger och ansvarar för ditt ärende under hela processen tills det är löst. Att ha en enda kontaktperson ger en smidigare process och en tydligare dialog.

Via AARO Service Center kan du förutom att skicka in ett supportärende också:

  • ta del av vårt stora kunskapsbibliotek för självbetjäning.
  • kontakta din account manager.
  • boka en konsult.
  • boka en uppgradering.
  • fråga om, eller boka, en kurs.
  • ge oss feedback.

Missa inte heller:

» AARO
» AARO Consultancy
» AARO Closing Services