AARO Support

AARO Support

AARO Support vägleder dig som kund inom AAROs serviceorganisation. Vi säkerställer högsta möjliga servicenivå inom alla våra produkter.

AARO Service Center – online produktsupport 24/7

AARO Support är din hjälpande hand när det är något i en produkt som inte fungerar som det ska. Oavsett vad du har för problem i ditt bokslut så är du välkommen att kontakta vår support som alltid finns på plats för att stödja dig.

Vi erbjuder online produktsupport dygnet runt via vår supportportal AARO Service Center, samt via bemannad chatt.

I AARO Service Center skickar du in dina supportärenden och kan följa deras status.

En enda kontaktpunkt i varje ärende – din Case Manager

När du skickat in ett supportärende hanteras det av en Case Manager, vars uppgift är att ge dig en lösning. Varje Case Manager äger och ansvarar för ditt ärende under hela processen tills det är löst. Att ha en enda kontaktperson ger en smidigare process och en tydligare dialog.

I AARO Service Center har du också tillgång till ett stort kunskapsbibliotek för självbetjäning. Här hittar du:

  • produktmanualer.
  • known issues & release notes.
  • tekniska instruktioner.

Via AARO Service Center kan du förutom att skicka in ett supportärende också:

  • kontakta din account manager.
  • boka en konsult.
  • boka en uppgradering.
  • fråga om, eller boka, en kurs.
  • ge oss feedback om vad du vill.

Missa inte heller:

» AARO
» AARO Consultancy
» AARO Closing Services